Auteur


Evert Jacob Veenendaal Jz.

Was verbonden aan het onderwijs, o.a. als hoofdonderwijzer te Heteren. Schreef ook veel leerboekjes zoals: Tante Sara : leesboek voor de middelklas der lagere school, Vertellingen en versjes : leesboek voor de middelklas onzer christelijk volksschool en Van nabij en van verre : leesstof voor de hoogere klassen der lagere school.

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Het geschenk des keizers : een verhaal voor oud en jong, naar het engelsch
35blz., [1ste druk , 1878]
Uitgave van Het Evangelisch Verbond, Amsterdam

Open het boekje op achterderug.nl


Eventuele andere werken van deze auteur