Auteur


Johan Hidding
* Hooghalen, 1918 - † Hooghalen, 1976.

Zie ook: Jaap Korving, Johan Hidding een Drentse jongen op de Drentse heide, Boekenpost, jaargang 12, no. 72,juni/juli 2004, blz. 22-23.

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Het geheimzinnige spoor
128blz., [1ste druk , 1974]
Illustrator Jaap Kramer
Uitgever De Vuurbaak bv, Groningen


Eventuele andere werken van deze auteur