Auteur


Aart Cornelis de Zwart
* Utrecht, 12-5-1836 - † Amsterdam, 10-1-1885.

Heeft gewerkt bij het onderwijs te Utrecht en te Gent en was van 1861-1867 als hoofdonderwijzer verbonden aan een school voor gewoon en uitgebreid lager onderwijs te Groningen. In 1867 werd hij hoofd van een particuliere school in de Wagenstraat te 's-Gravenhage en bleef daar tot 1870. Hij vertrok vandaar naar Veenendaal, vervolgens naar Raamsdonk. In Juni 1878 kwam hij van Raamsdonk in Am­sterdam. Hij was er evangelist-godsdienstonder­wijzer.

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Hoe de zoon van den pionier president werd : het leven van Abraham Lincoln
174blz., [1ste druk , 1883]
Uitgever Höveker, Amsterdam
Annotatie: Druk 2, ca.1910;
Recensie(s):
Plaatje ontbreekt
Hoe de zoon van den pionier president werd : het leven van Abraham Lincoln
174blz., [2de druk , ca.1910]
Uitgever Höveker, Amsterdam
Annotatie: Druk 1, 1883;
Recensie(s):
Plaatje ontbreekt
Hoe de zoon van den pionier president werd : het leven van Abraham Lincoln
Andere uitgave, 238 blz.,1930
Illustrator J.H. Isings jr.
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1883; 2, ca.1910;
Recensie(s):

Open het boekje op achterderug.nl


Eventuele andere werken van deze auteur