Auteur


G. Hemkes

Overzicht boeken

Plaatje ontbreekt
Hoe velen onzer vaderen kerstfeest vierden in 1572 : een verhaal uit den tijd der inquisitie in Nederland
24blz., [1ste druk , 1872]
Uitgever G.J. Reits, Groningen

Zie ook: Kerstvertellingen
Plaatje ontbreekt
Kerstverhaal of een zeer belangrijke bladzijde uit het leven van een predikant
[1ste druk ,1874]
Uitgave van Gereformeerde Zondagsschoolvereeniging Jachin, Haarlem