Auteur


Jan Anthony Cramer
* 1864 - † 1952.

Overzicht boeken

Plaatje ontbreekt
Hoe vertellen we aan onze kinderen de bijbelsche geschiedenis?
48blz., [1ste druk , 1917]
Uitgever Hollandia-drukkerij, Baarn

Open digitale versie op Delpher