Auteur


Alfien Grietje Lameris-Bolt
* Groningen, 20-2-1912 - † Haren, 4-12-1991.

Onderwijzeres van beroep. Heeft achtereenvolgens gewoond in Groningen, Houston, Los Angeles, Tarakan (Borneo), Tjepoe, Cheribon en Batavia. Geinterneerd in Japans concentratiekamp in Soerabaja en Semarang, in gezinskamp Bandoeng, Groningen,Curacao, Trinidad, Haren.

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Het rode sleetje
78blz., [3de druk , 1965]
Illustrator Adri Alindo
Uitgever W.D. Meinema N.V., Delft
Annotatie: Druk 1, 1953; 2, 1962; 5, 1973;
Recensie(s):


Eventuele andere werken van deze auteur