Auteur


Evert Jacob Veenendaal Jz.

Was verbonden aan het onderwijs, o.a. als hoofdonderwijzer te Heteren. Schreef ook veel leerboekjes zoals: Tante Sara : leesboek voor de middelklas der lagere school, Vertellingen en versjes : leesboek voor de middelklas onzer christelijk volksschool en Van nabij en van verre : leesstof voor de hoogere klassen der lagere school.

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Het oudste kerstfeest
[1ste druk ,1877]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk


Eventuele andere werken van deze auteur