Auteur


Johan Hidding
* Hooghalen, 1918 - † Hooghalen, 1976.

Zie ook: Jaap Korving, Johan Hidding een Drentse jongen op de Drentse heide, Boekenpost, jaargang 12, no. 72,juni/juli 2004, blz. 22-23.
Zie ook www.geheugenvandrenthe.nl/hidding-johan

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Jan en Toos : Van de zolder naar het meer
95blz., [1ste druk , 1961]
Illustrator Corrie van der Baan
Uitgever J.H. Kok N.V., Kampen


Eventuele andere werken van deze auteur