Auteur


Evert Jacob Veenendaal Jz.

Was verbonden aan het onderwijs, o.a. als hoofdonderwijzer te Heteren. Schreef ook veel leerboekjes zoals: Tante Sara : leesboek voor de middelklas der lagere school, Vertellingen en versjes : leesboek voor de middelklas onzer christelijk volksschool en Van nabij en van verre : leesstof voor de hoogere klassen der lagere school.
Zie ook www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=MMSFUBA02:000011629:00519
Van deze auteur zijn ook artikelen opgenomen op deze website Klik hier

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Johannes Chrysostemus, naar het Engelsch van Merle d'Aubigne
[1ste druk ,1871]
Uitgever Jan Haan, Delftzijl


Eventuele andere werken van deze auteur