Auteur


Willem Mets Tzn.
* 1846 - † 1920.

Geboren op Texel en aldaar overleden. In 1867 begonnen als onbezoldigd assistent-conducteur der brievenmalen. Per 1 januari 1878 volgde hij zijn vader op als tijdelijk-conducteur hoewel deze functie officieel reeds overgeheven was.Bij de "Alkmaar-Packet" was hij kapitein van de stoomboot vanaf 1 januari 1882 tot 1907. Hij volgde per 1 oktober 1883 zijn vader op als brievengaarder en bleef als zodanig werkzaam tot 1904. Naast deze functies vervulde hij nog tal van maatschappelijke functies en schreef bovendien vele korte verhalen en gedichten. Bekend zijn de vele boekjes uitgegeven ten behoeve van het Weduwen- en Wezenfonds "Texel's Belang" en het Helden der Zeefonds "Dorus Rijkers". Ook hij woonde in het postkantoor no 111 S hoek Kerksteeg, later de Ruyterstraat no.78. Mets droeg ook de versierselen van de Ridderorde van Oranje Nassau.

Mets Tz schreef veel feuilletons voor de Opregte Steenwijker Courant.Zie : Open Overzicht
Zie ook: G.E. Dros, W. Mets T.zn. (1846-1920)
Van deze auteur zijn ook artikelen opgenomen op deze website Klik hier

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Jonge zwervers of wat Karel en Willem voor avonturen beleefden
68blz., [1ste druk , 1900]
Uitgever J. Vlieger, Amsterdam


Eventuele andere werken van deze auteur