Auteur


Evert Jacob Veenendaal Jz.

Was verbonden aan het onderwijs, o.a. als hoofdonderwijzer te Heteren. Schreef ook veel leerboekjes zoals: Tante Sara : leesboek voor de middelklas der lagere school, Vertellingen en versjes : leesboek voor de middelklas onzer christelijk volksschool en Van nabij en van verre : leesstof voor de hoogere klassen der lagere school.
Van deze auteur zijn ook artikelen opgenomen op deze website Klik hier

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
In de woestijn : verhaal uit het leven der protestanten in Frankrijk voor de revolutie, naar 't Engelsch van miss Alcock, vrij bewerkt
[1ste druk ,1875]
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht


Eventuele andere werken van deze auteur