Auteur


auteursnaam onbekend



Titelgegevens

Plaatje ontbreektPlaatje ontbreekt
Weezen-almanak voor het jaar 1942, jaargang 71 : ten voordeele der Weesinrichting te Neerbosch
160blz., [1ste druk , 1942]
Uitgave van Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch