Auteur


C.S. Adama van Scheltema
* 1815 - † 1897.

Predikant in de Ned. Herv. kerk Hij was een centraal figuur in de Ned. zondagsschoolvereniging. Zo redigeerde hij het blad van deze vereniging "De christelijke familiekring". Hij had ook zitting in het bestuur van het Godsdienstig traktaat genootschap en was baanbreker voor de geheelonthouding.
Zie ook: Willem Bouwman, Adama van Scheltema, tegen drankmisbruik het evangelie, Nederland Dagblad, 8-8-2010.
Zie ook www.protestant.nu/Encyclopedie/tabid/359/Default.aspx?Page=Adama%20van%20Scheltema%2C%20Carel%20Steven
Van deze auteur zijn ook artikelen opgenomen op deze website Klik hier

Overzicht boeken

Plaatje ontbreekt
Wie Jezus voor kinderen is en wat hij voor jeugdigen doet : een kerstboekje
16blz., [2de druk , ca.1870]
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Annotatie: Druk 1, 1867; 2, , ca.1870;

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
C.H. Spurgeon : naar het Engelsch
184blz., [1ste druk , 1892]
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen
Plaatje ontbreekt
C.H. Spurgeon : naar het Engelsch
184blz., [1ste druk , 1892]
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen
Plaatje ontbreekt
De diamanten doekspeld
24blz., [1ste druk , 1892]
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
De jeugdige krijgsheld Frits en de vijanden die hij overwon : een verhaal uit den tijd der kerkhervorming, naar het Engelsch door
73blz., [1ste druk , 1874]
Uitgever Höveker & Zoon, Amsterdam
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Annotatie: Druk 1, , 1874;

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
De kleine blinde Hanna en tot hoe grooten zegen hare blindheid werd
24blz., [1ste druk , 1891]
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam
Annotatie: Druk YEPI,adv20,De gereformeerde kerk 1891-1892 no 166 10-12-1891

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
De man, die aan zichzelven de hand hield : paaschboekje voor de Nederlandsche Zondagschool-vereeniging
24blz., [2de druk , jaar onbekend]
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam
Annotatie: Druk 1, 1875;

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
De vreeze Gods is wijsheid : twee verhalen voor kerstgeschenk
16blz., [2de druk , ca.1880]
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Annotatie: Druk 1, 1875; 2, , ca.1880;

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
Diamanten in het slijk
[1ste druk ,1866]
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Annotatie: Druk NOPI,adv19,Opregte Haarlemsche Courant 29-11-1866
Plaatje ontbreekt
Het dochtertje van den tegelbakker : een kerstverhaal, naar het engelsch
38blz., [1ste druk , 1883]
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Annotatie: Druk NOPI,adv21,De Standaard 12-12-1883
Plaatje ontbreekt
Het licht aan den wand : een verhaal voor den kerstrijd naar het Engelsch van mevr. Prosser
35blz., [1ste druk , 1878]
Uitgever Höveker & Zoon, Amsterdam
Plaatje ontbreekt
Het Zondagschool-Eeuwfeest in 1880 : naar het Engelsch door
[1ste druk ,1880]
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
John Bunyan : uit zijn leven en naar zijne geschriften beschouwd
224blz., [65ste druk , jaar onbekend]
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen
Annotatie: Druk 1, 1889;
Plaatje ontbreekt
Neerbosch' bloemenkorf : een geschenk voor meisjes
16blz., [1ste druk , 1882]
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen

Open digitale versie op Delpher
Plaatje ontbreekt
Ons zangboekje : vijftig tweestemmige liederen en psalmen, voor zondagsscholen, kinderkerken en bijzondere scholen
188blz., [65ste druk , jaar onbekend]
Uitgave van Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch
Annotatie: Druk 1, 1892;
Plaatje ontbreekt
Pinkstergeschenk : herinnering aan de martelaren der eerste christeneeuwen
16blz., [2de druk , jaar onbekend]
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam
Annotatie: Druk 1, 1867;

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
Van zon en zomer
64blz., [8ste druk , 1929]
Uitgave van W.L. & J. Brusse, Rotterdam
Annotatie: Druk 1, 1902;
Plaatje ontbreekt
Wat kinderen kunnen doen
[1ste druk ,ca. 1870]
Uitgever Höveker, Amsterdam
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Annotatie: Druk NOPI,adv72,De Heraut 9-12-1870
Plaatje ontbreekt
Winterlooveren : proza en poëzij
[1ste druk ,1854]
Medeauteur: E. Gerdes

Uitgever Allart en Van der Made, Amsterdam

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank
Plaatje ontbreekt
Zondagschoolzang : handleiding voor zangonderwijs, in lessen en voorbeelden, naar het Engelsch van John Curwen
64blz., [1ste druk , ca. 1890]
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam

Open digitale versie op Delpher