Auteur


P. van Eik

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Kindergedichtjes : uitgeg. ten voordeele der Inrigting voor havelooze kinderen
54blz., [1ste druk , 1853]
Uitgever Höveker, Amsterdam


Eventuele andere werken van deze auteur