Auteur


L. Strengholt

Overzicht boeken

Plaatje ontbreekt
Kleine verzetsman
96blz., [1ste druk , 1980]
Illustrator Otto Dicke
Uitgever Buijten & Schipperheijn, Amsterdam