Auteur


Evert Jacob Veenendaal Jz.

Was verbonden aan het onderwijs, o.a. als hoofdonderwijzer te Heteren. Schreef ook veel leerboekjes zoals: Tante Sara : leesboek voor de middelklas der lagere school, Vertellingen en versjes : leesboek voor de middelklas onzer christelijk volksschool en Van nabij en van verre : leesstof voor de hoogere klassen der lagere school.
Van deze auteur zijn ook artikelen opgenomen op deze website Klik hier

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Louise Henriƫtte : keurvorstin van Brandenburg, geboren prinses van Oranje
65blz., [1ste druk , 1904]
Uitgave van Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch


Eventuele andere werken van deze auteur