Auteur


Evert Jacob Veenendaal Jz.

Was verbonden aan het onderwijs, o.a. als hoofdonderwijzer te Heteren. Schreef ook veel leerboekjes zoals: Tante Sara : leesboek voor de middelklas der lagere school, Vertellingen en versjes : leesboek voor de middelklas onzer christelijk volksschool en Van nabij en van verre : leesstof voor de hoogere klassen der lagere school.

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Levensbeschrijving van wijlen z.m. koning Willem III : schetsen uit het leven van den laatsten vorst uit het huis van Oranje
95blz., [1ste druk , 1890]
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen


Eventuele andere werken van deze auteur