Auteur


Evert Jacob Veenendaal Jz.

Was verbonden aan het onderwijs, o.a. als hoofdonderwijzer te Heteren. Schreef ook veel leerboekjes zoals: Tante Sara : leesboek voor de middelklas der lagere school, Vertellingen en versjes : leesboek voor de middelklas onzer christelijk volksschool en Van nabij en van verre : leesstof voor de hoogere klassen der lagere school.
Van deze auteur zijn ook artikelen opgenomen op deze website Klik hier

Overzicht boeken

Plaatje ontbreekt
Levensbeschrijving van wijlen z.m. koning Willem III : schetsen uit het leven van den laatsten vorst uit het huis van Oranje
95blz., [1ste druk , 1890]
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen
Plaatje ontbreekt
't Was maar een ongeluk en andere verhalen
16blz., [1ste druk , 1893]
Medeauteur: Jb. van Zanten

Uitgever Bredée, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
Alle dingen nieuw : een verhaal uit het Engelsch naverteld
[1ste druk ,1865]
Uitgever Swaan, Arnhem
Plaatje ontbreekt
Bernard Palissy : de hugenootsche pottenbakker
[1ste druk ,1878]
Uitgever A. van Oosterzee, Amsterdam
Plaatje ontbreekt
Corrie bij den vijver en andere verhalen
16blz., [1ste druk , 1893]
Medeauteur: Jb. van Zanten

Uitgever Bredée, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
David Durand : een verhaal uit den tijd van de vervolging der Hugenoten
24blz., [1ste druk , 1895]
Uitgever A. Berends, 's-Gravenhage
Plaatje ontbreekt
De bijbel in de hut en andere verhalen
16blz., [1ste druk , 1893]
Medeauteur: Jb. van Zanten

Uitgever Bredée, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
De bijbel van het herdersdal
24blz., [2de druk , 1898]
Met een zwartwit plaat
Uitgever A. Berends, 's-Gravenhage
Annotatie: Druk 1, 1893;
Plaatje ontbreekt
De bijbellezers van Salzburg : een verhaal
24blz., [1ste druk , 1894]
Uitgever A. Berends, 's-Gravenhage
Plaatje ontbreekt
De bloedbruiloft van Parijs en wat haar voorafging : herinneringen aan 24 augustus 1572
[1ste druk ,1872]
Uitgever H. de Hoogh & Co., Amsterdam
Plaatje ontbreekt
De colporteur : een verhaal
[1ste druk ,1876]
Uitgever Höveker & Zoon, Amsterdam
Plaatje ontbreekt
De drie weesmeisjes en andere verhalen
16blz., [1ste druk , 1893]
Medeauteur: Jb. van Zanten

Uitgever Bredée, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
De eerste diamanten van Zuid-Afrika : het oorspronkelijke gevolgd
[1ste druk ,1879]
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Plaatje ontbreekt
De eerste prijs en andere verhalen
16blz., [1ste druk , 1892]
Medeauteur: Jb. van Zanten

Uitgever Bredée, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
De erfenis van den Camisard : een verhaal naar het oorspronkelijke verteld
24blz., [1ste druk , 1891]
Met 1 zwartwit plaat
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Plaatje ontbreekt
De gebroken ooievaar en andere verhalen
16blz., [1ste druk , 1893]
Medeauteur: Jb. van Zanten

Uitgever Bredée, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
De getrouwe Frans en het oud-porseleinen servies : twee verhalen, naar het Engelsch
[1ste druk ,1878]
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 2, 1879;
Plaatje ontbreekt
De grootvader en het psalmboek
[1ste druk ,1878]
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 2, 1881;
Plaatje ontbreekt
De grot der Hugenooten : naar het Engelsch
[1ste druk ,jaar onbekend]
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Ook verschenen als: "De grot der Hugenoten : naar het Engelsch".
Annotatie: Druk 2, 1879; 3, 1897; 4, 1903; 5, 1919;
Recensie(s):
Plaatje ontbreekt
De grot der Hugenoten : naar het Engelsch
16blz., [5de druk , 1919]
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 2, 1879; 3, 1897; 4, 1903;
Recensie(s):

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
De Heer verlaat de zijnen niet en Jezus aan boord alles aan boord
[1ste druk ,1878]
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 2, 1881;
Plaatje ontbreekt
De Heer was met ons! : geschenk voor de Nederlandsche jeugd, ter herinnering aan de Junijdagen van 1815
55blz., [1ste druk , 1865]
Uitgever Swaan, Arnhem

Open digitale versie op Delpher
Plaatje ontbreekt
De herdersknaap van Bethlehem en andere verhalen
16blz., [2de druk , 1911]
Medeauteur: Jb. van Zanten

Uitgever Bredée, Rotterdam
Annotatie: Druk 1, 1892;
Plaatje ontbreekt
De horlogemaker van SoerabaijaH : vrij naar 't Hoogduitsch
[1ste druk ,1870]
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Plaatje ontbreekt
De jeugd van onze koningin en andere verhalen
16blz., [1ste druk , 1893]
Medeauteur: Jb. van Zanten

Uitgever Bredée, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
De kleine Jejana en nog vier andere verhalen
[1ste druk ,1870]
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Plaatje ontbreekt
De laatste haring : een verhaal
[1ste druk ,1876]
Uitgever Höveker, Amsterdam
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Open advertentie in: De Standaard 18-12-1876
;
Plaatje ontbreekt
De onoverwinnelijke vloot vernietigd : eene herinnering uit den jare 1588
96blz., [1ste druk , 1888]
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht
Plaatje ontbreekt
De pastoor van Heenvliet en iets uit het leven van een boekverkooper
[1ste druk ,1878]
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 2, 1879;
Plaatje ontbreekt
De pleegzoon van den lepelmaker : een verhaal voor oud en jong, naar het Engelsch
31blz., [1ste druk , 1897]
Uitgever A.J.H. Florke, Hilversum
Plaatje ontbreekt
De postjongen en de commissaris van politie, of Dat is die stem! : het oorspronkelijke gevolgd
24blz., [2de druk , 1880]
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1879;
Plaatje ontbreekt
De profetes van Désubas : verhaal uit het lijden der Hugenoten, naar 't oorspronkelijke
63blz., [1ste druk , ca. 1892]
Uitgever Kemink & Zoon, Utrecht
Plaatje ontbreekt
De raaf van Dobry, of Gods doen is louter zegen, naar het Hoogduitsch
[1ste druk ,1880]
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Plaatje ontbreekt
De roodhuit en de blanke man, volk en zendingsarbeid onder de indianen van Noord-Amerika : naar Burckhardt en Grandemann
170blz., [1ste druk , 1882]
Uitgever P.J. Milborn, Nijmegen
Plaatje ontbreekt
De slag van Waterloo : herinnering aan de Junidagen van 1815
48blz., [3de druk , jaar onbekend]
Uitgever Kemink & Zoon, Utrecht
Annotatie: Druk 1, ca. 1895;
Plaatje ontbreekt
De twee trommelslagers : een verhaal voor jongelieden, vrij naar 't Engelsch
[1ste druk ,1876]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Open advertentie in: De Standaard 24-11-1876
;
Plaatje ontbreekt
De Unie van Utrecht en haar hoofdbewerker, Graaf Johan van Nassau
16blz., [1ste druk , 1878]
Uitgever C. van Bentum, Utrecht
Plaatje ontbreekt
De verloren zoon en andere verhalen
16blz., [1ste druk , 1893]
Medeauteur: Jb. van Zanten

Uitgever Bredée, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
De wonderbare lamp : naar Newton bewerkt
[1ste druk ,1873]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Plaatje ontbreekt
De wreker : een verhaal naar 't oorspronkelijke bewerkt
16blz., [1ste druk , 1891]
Met 1 zwartwit plaat
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Plaatje ontbreekt
De zeef met haver en andere verhalen
16blz., [1ste druk , 1893]
Medeauteur: Jb. van Zanten

Uitgever Bredée, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
De zending van Otaheite
[1ste druk ,1870]
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Plaatje ontbreekt
Eba en haar zeevogeltje of God is uw naaste buur : naar het Engelsch van Frances Browne
32blz., [1ste druk , 1880]
Met 1 gekleurde plaat
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Plaatje ontbreekt
Een zonderlinge timmerman en andere verhalen
16blz., [1ste druk , 1893]
Medeauteur: Jb. van Zanten

Uitgever Bredée, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
Elias Mapikee; het weeskind van Lessoete; en de weduwe : drie zendingsverhalen
[1ste druk ,1870]
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Plaatje ontbreekt
Er op en er af en andere verhalen
16blz., [1ste druk , 1893]
Medeauteur: Jb. van Zanten

Uitgever Bredée, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
Filippus en de kamerling en andere verhalen
16blz., [2de druk , 1910]
Medeauteur: Jb. van Zanten

Uitgever Bredée, Rotterdam
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Open advertentie in: Vlissingse Courant 2-11-1910
;
Annotatie: Druk 1, 1892;
Plaatje ontbreekt
Fransje en zijn paard en andere verhalen
16blz., [1ste druk , 1893]
Medeauteur: Jb. van Zanten

Uitgever Bredée, Rotterdam
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Plaatje ontbreekt
Geschiedenissen uit den bijbel (Nieuwe Testament) : leesboek voor de middelklassen der lagere school
64blz., [1ste druk , 1893]
Uitgever Kemink & Zoon, Utrecht
Plaatje ontbreekt
Geschiedenissen uit den bijbel (Oude Testament) : leesboek voor de middelklassen der lagere school
64blz., [1ste druk , 1892]
Uitgever Kemink & Zoon, Utrecht
Plaatje ontbreekt
Gods voorzienigheid : twee verhalen voor de jeugd
32blz., [3de druk , 1923]
Met 1 zwartwit plaat
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, H.A. Berends te Harderwijk, 1874;
Plaatje ontbreekt
Gustaaf Adolf, de held van het Noorden
[1ste druk ,1869]
Uitgever J. Vlieger, Amsterdam
Annotatie: Druk 2, A. Jongbloed te Leeuwarden, 1882;
Plaatje ontbreektBredee's Bibliotheek voor School en Huis nr.8
Gustaaf Wasa, de bevrijder van Zweden
93blz., [1ste druk , 1891]
Uitgever Bredée, Rotterdam
Open de serie Bredee's Bibliotheek voor School en Huis
Annotatie: Druk 2, 1910;

Open digitale versie op DBNL
Plaatje ontbreekt
Gustaaf Wasa, de bevrijder van Zweden
93blz., [2de druk , 1910]
Illustrator Willy Sluiter
Uitgever Bredée, Rotterdam
Annotatie: Druk 1, 1891;
Plaatje ontbreekt
Hans eekhoorn en andere verhalen
16blz., [1ste druk , 1893]
Medeauteur: Jb. van Zanten

Uitgever Bredée, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
Het eigenzinnige lammetje en andere verhalen
16blz., [1ste druk , 1893]
Medeauteur: Jb. van Zanten

Uitgever Bredée, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
Het geschenk des keizers
[1ste druk ,1878]
Uitgever A. van Oosterzee, Amsterdam

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
Het haasje in nood en andere verhalen
16blz., [1ste druk , 1893]
Medeauteur: Jb. van Zanten

Uitgever Bredée, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
Het kerstfeest en andere verhalen
16blz., [1ste druk , 1893]
Medeauteur: Jb. van Zanten

Uitgever Bredée, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
Het oudste kerstfeest
[1ste druk ,1877]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Plaatje ontbreekt
Hieronymus Savonarola : de profeet van Florence
[1ste druk ,1870]
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Plaatje ontbreekt
In de woestijn : verhaal uit het leven der protestanten in Frankrijk voor de revolutie, naar 't Engelsch van miss Alcock, vrij bewerkt
[1ste druk ,1875]
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht
Plaatje ontbreekt
Jantje Pruil en andere verhalen
16blz., [1ste druk , 1893]
Medeauteur: Jb. van Zanten

Uitgever Bredée, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
Johannes Chrysostemus, naar het Engelsch van Merle d'Aubigne
[1ste druk ,1871]
Uitgever Jan Haan, Delftzijl
Plaatje ontbreekt
Juffrouw knorrepot en andere verhalen
16blz., [1ste druk , 1893]
Medeauteur: Jb. van Zanten

Uitgever Bredée, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
Kleine Lena en andere verhalen
16blz., [1ste druk , 1893]
Medeauteur: Jb. van Zanten

Uitgever Bredée, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
Koning winter en andere verhalen
16blz., [1ste druk , 1893]
Medeauteur: Jb. van Zanten

Uitgever Bredée, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
Krib - Kruis - Kroon : kerstgeschenk voor de jeugd
[1ste druk ,1877]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Open advertentie in: De Standaard 23-11-1877
;
Plaatje ontbreekt
Louise Henriëtte : keurvorstin van Brandenburg, geboren prinses van Oranje
65blz., [1ste druk , 1904]
Uitgave van Neerbosch' Boekhandel, Neerbosch
Plaatje ontbreekt
Maarten Luther, de groote kerkhervormer : een verhaal
112blz., [3de druk , ca. 1900]
Uitgever D. Bolle, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
Michiel Adriaanszoon de Ruyter, of van kajuitsjongen tot admiraal
56blz., [1ste druk , 1893]
Uitgever Kemink & Zoon, Utrecht
Plaatje ontbreekt
Mijn grootmoeder en andere verhalen
16blz., [1ste druk , 1893]
Medeauteur: Jb. van Zanten

Uitgever Bredée, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
Nathan! De Messias is gekomen! : kerstverhaal
16blz., [1ste druk , 1866]
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht

Zie ook: Levi's eerste kerstfeest
Plaatje ontbreekt
Nog witter dan sneeuw en andere verhalen
16blz., [1ste druk , 1893]
Medeauteur: Jb. van Zanten

Uitgever Bredée, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
Noodkreet en zegepalm of de Nederlandsche leeuw door vier vijanden besprongen : herinneringen uit uit 1672
[1ste druk ,1872]
Uitgever G.Ph. Zalsman, Kampen
Plaatje ontbreekt
Om een gulden en andere verhalen
16blz., [1ste druk , 1893]
Medeauteur: Jb. van Zanten

Uitgever Bredée, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
Oranje-boven! : geschenk voor de Nederlandsche jeugd, op het vijf en twintigjarig jubilé der inhuldiging van Z.M. Koning Willem III, 1849-12Mei-1874
[1ste druk ,1874]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Plaatje ontbreekt
Pancratios, de jeugdige martelaar van Rome of ik ben geen bloodaard, naar het Engelsch van Edward Monro
[1ste druk ,1866]
Uitgever Swaan, Arnhem
Plaatje ontbreekt
Renée en Gaspard : een verhaal uit de geschiedenis der Waldenzen, naar het Engelsch van Crona Temple
80blz., [1ste druk , jaar onbekend]
Met twee platen
Uitgever T. Slagter, Kollum
Plaatje ontbreekt
Scheepje spelen en andere verhalen
16blz., [1ste druk , 1893]
Medeauteur: Jb. van Zanten

Uitgever Bredée, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
Stoute Fidel en andere verhalen
16blz., [1ste druk , 1893]
Medeauteur: Jb. van Zanten

Uitgever Bredée, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
Thomas Verhaegen : een verhaal uit den tijd der hervorming
20blz., [1ste druk , 1894]
Uitgever A. Berends, 's-Gravenhage

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
Uit verlies winst : een verhaal uit de eerste eeuw des christendoms
56blz., [1ste druk , 1897]
Met 1 gekleurde plaat
Uitgever D. Bolle, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
Van de kostschool weggevoerd of Hugo's reis naar Siberie in de kerstvacantie : vrij naar 't Engelsch
[1ste druk ,1880]
Uitgever Höveker, Amsterdam
Plaatje ontbreekt
Verhalen voor jonge lieden
[1ste druk ,1867]
Medeauteur: C.F. Schöttelndreiër

Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Plaatje ontbreekt
Verscheidenheid in eenheid : christelijke literatuur voor jonge lieden
[1ste druk ,1867]
Medeauteur: C.F. Schöttelndreiër

Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Plaatje ontbreekt
Wat de lelie ons leert
[1ste druk ,ca. 1891]
Uitgever A. Berends, 's-Gravenhage
Plaatje ontbreekt
Zes jaren van de tachtig of Alva en de geuzen : herinneringen voor Neerlands volk
[1ste druk ,1869]
Uitgever J. Vlieger, Amsterdam
Plaatje ontbreekt
Ziet ik verkondig u groote blijdschap : kerstboekje
[1ste druk ,1879]
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht