Auteur


Alfien Grietje Lameris-Bolt
* Groningen, 20-2-1912 - † Haren, 4-12-1991.

Onderwijzeres van beroep. Heeft achtereenvolgens gewoond in Groningen, Houston, Los Angeles, Tarakan (Borneo), Tjepoe, Cheribon en Batavia. Geinterneerd in Japans concentratiekamp in Soerabaja en Semarang, in gezinskamp Bandoeng, Groningen,Curacao, Trinidad, Haren.

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Marientje aan het grote meer
94 blz., [1ste druk , 1968]
Illustrator Corrie van der Baan
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 2, 1973;
Recensie(s):


Eventuele andere werken van deze auteur