Auteur


Alfien Grietje Lameris-Bolt
* Groningen, 20-2-1912 - † Haren, 4-12-1991.

Onderwijzeres van beroep. Heeft achtereenvolgens gewoond in Groningen, Houston, Los Angeles, Tarakan (Borneo), Tjepoe, Cheribon en Batavia. Geinterneerd in Japans concentratiekamp in Soerabaja en Semarang, in gezinskamp Bandoeng, Groningen,Curacao, Trinidad, Haren.

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Marientjes mooie zomer
109 blz., [1ste druk , 1955]
Illustrator Riek van der Waa
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 3, 1968; 4, 1972; 5, 1977;
Recensie(s):
Plaatje ontbreekt
Marientjes mooie zomer
94 blz., [3de druk , 1968]
Illustrator Corrie van der Baan
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1955; 4, 1972; 5, 1977;
Recensie(s):


Eventuele andere werken van deze auteur