Auteur


Phé Wijnbeek

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Miek en Betty's laatste gym-jaren
224blz., [1ste druk , 1934]
Illustrator Herman Dijkstra
Uitgever Gebr. Zomer & Keuning Uitg.Mij., Wageningen


Eventuele andere werken van deze auteur