Auteur


Susan Bogert Warner
* New York, 11-7-1819 - † Highland Falls, New York, 17-3-1885.

Schreef onder het pseudoniem Elisabeth Wetherell.

Zie ook en.wikipedia.org/wiki/Susan_Warner
Zie ook kerkliedwiki.nl/Jezus_zegt,_dat_Hij_hier_van_ons_verwacht

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Oliedroppelen
96blz., [1ste druk , 1891]
Uitgever J.H. van Peursem, Utrecht

Open digitale versie op Delpher


Eventuele andere werken van deze auteur