Auteur


Johanna Louise Maria Juliana van Voorst van Beest
* Montfoort, 20-08-1879 - † Maarssen, 29-11-1954.

Vormde samen met mej. V. Witte Eechout de redactie van het blad "Onze kleintjes, maandblad voor Zondagschool en Huisgezin (1915-1917)". Van 1918-1926 werd de naam "Onze kleintjes en oudere kinderen, religieus-paedagogisch maandblad voor Zondagsschool en Huisgezin".
Literatuur:
E. ter Beek, Westhill : leven en werk van Marie van Voorst van Beest.

Zie ook : J.A. van Mierlo-van Kuipers, Westhill, geschiedenis en methode, Boekencentrum, Zoetermeer, 2005.

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Onze kleintjes : maandblad voor zondagschool en huisgezin, jaargang 3
148blz., [1ste druk , 1917]
Medeauteur: V. Witte Eechout

Uitgave van Vereeniging voor Godsdienstige Opvoeding bij de NV Kon Drukkerij Floralia te Assen


Eventuele andere werken van deze auteur