Auteur


Aart Cornelis de Zwart
* Utrecht, 12-5-1836 - † Amsterdam, 10-1-1885.

Heeft gewerkt bij het onderwijs te Utrecht en te Gent en was van 1861-1867 als hoofdonderwijzer verbonden aan een school voor gewoon en uitgebreid lager onderwijs te Groningen. In 1867 werd hij hoofd van een particuliere school in de Wagenstraat te 's-Gravenhage en bleef daar tot 1870. Hij vertrok vandaar naar Veenendaal, vervolgens naar Raamsdonk. In Juni 1878 kwam hij van Raamsdonk in Am­sterdam. Hij was er evangelist-godsdienstonder­wijzer.

Overzicht boeken

Plaatje ontbreekt
Oom Thomas : een leesboekje voor de middelste klasse
68blz., [1ste druk , 1860]
Uitgever H. de Hoogh & Co., Amsterdam

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank
Plaatje ontbreekt
Bijbelsche tafereelen voor school en huisgezin
[1ste druk ,jaar onbekend]
Uitgever G.Ph. Zalsman, Kampen
Annotatie: Druk 2, 1873;
Plaatje ontbreekt
Cecilia en Elizabeth of tante en nicht tusschen dezelfde kloostermuren
52blz., [1ste druk , 1877]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Open advertentie in: Het Oosten; wekelijksch orgaan der weesinrichting te Neerbosch 28-11-1877
; }}
Annotatie: Druk NOPI,adv55,Het Oosten; wekelijksch orgaan der weesinrichting te Neerbosch 28-11-1877

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
De bakker uit Het Wapen van Antwerpen in de Kipdorpsche straat : een tafereel uit de Fransche furie te Antwerpen in 1582/83, aan de Nederlandsche jeugd verhaald
208blz., [1ste druk , 1882]
Uitgever Höveker, Amsterdam
Plaatje ontbreekt
De geestverschijning aan den kruisweg
[2de druk ,1883]
Uitgever Höveker, Amsterdam
Annotatie: Druk 1, 1875;
Plaatje ontbreekt
De geestverschijning te middernacht op den kruisweg
157blz., [1ste druk , 1875]
Met vier plaatjes
Uitgave van Het Evangelisch Verbond, Amsterdam
Annotatie: Ook verschenen als: "De geestverschijning aan den kruisweg".
Annotatie: Druk 2, 1883;

Open digitale versie op Delpher
Plaatje ontbreekt
De gevonden haarlok, of door misverstand gescheiden
32blz., [2de druk , 1887]
Uitgever Van de Schalk en Van Dijl, Dordrecht
Plaatje ontbreekt
De kroon op Neêrlands vrijheid bevochten bij Quatrebas en Waterloo 1815 : voor kinderen
40blz., [1ste druk , 1865]
Uitgever H. de Hoogh & Co., Amsterdam
Plaatje ontbreekt
De marketentster en haar kind : een verhaal voor jongelieden
32blz., [2de druk , ca. 1883]
Uitgever Van de Schalk en Van Dijl, Dordrecht
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Annotatie: Druk 2, , ca. 1883;
Plaatje ontbreekt
De Napolitaansche reis of Gods wegen zijn wonderlijk
66blz., [1ste druk , 1877]
Uitgever Höveker, Amsterdam
Plaatje ontbreekt
De schipbreuk : een verhaal voor jongelieden
32blz., [2de druk , 1879]
Uitgever Van de Schalk en Van Dijl, Dordrecht
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Annotatie: Druk 2, , 1879;
Plaatje ontbreekt
De schipbreuk van de "Betsy en Sara" of Gods reddende almacht en sparende liefde
32blz., [2de druk , ca. 1883]
Uitgever Van de Schalk en Van Dijl, Dordrecht
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Annotatie: Druk 2, , ca. 1883;
Plaatje ontbreekt
Drie beteekenisvolle datums (31 Oct., 15 Sept. en 25 Aug.) met kinderen besproken, bij gelegenheid van den 350sten hervormingsdag
[1ste druk ,1867]
Uitgever M.J. Visser, 's-Gravenhage
Plaatje ontbreekt
Een gelukkige kerstavond na een moeitevol jaar : een kerstgeschenk voor kinderen
[1ste druk ,1863]
Uitgever J. Verschuir, Groningen
Plaatje ontbreekt
Een kerstfeest op het eiland Pitcairn in het jaar 1829
[1ste druk ,1866]
Uitgever G.J. Reits, Groningen
Plaatje ontbreekt
Een Nederlandsche Maccabeër : het leven van prins Willem I (1533-1584), aan Neerlands jeugd verhaald
196blz., [1ste druk , 1884]
Uitgever Höveker, Amsterdam
Annotatie: Ook verschenen als: "Willem van Oranje : een Nederlandsche Macchabeër".
Annotatie: Druk 2, ca. 1910; 3, herziene, 1932;
Recensie(s):
Plaatje ontbreekt
Een Nederlandsche Maccabeër : het leven van prins Willem I (1533-1584), aan Neerlands jeugd verhaald
196blz., [2de druk , ca. 1910]
Uitgever Höveker, Amsterdam
Annotatie: Ook verschenen als: "Willem van Oranje : een Nederlandsche Macchabeër".
Annotatie: Druk 1, 1884; 3, herziene, 1932;
Recensie(s):
Plaatje ontbreekt
Een oudejaarsavond in den dienst des Heeren
48blz., [1ste druk , 1885]
Uitgever J. Vlieger, Amsterdam

Open digitale versie op Delpher
Plaatje ontbreekt
Eene ellendige gered : Paaschvertelling
[1ste druk ,1868]
Uitgever M.J. Visser, 's-Gravenhage
Plaatje ontbreekt
Emma en Marin : een kerstverhaal voor jonge jufvrouwen dat ook jonge heeren wel lezen mogen
[1ste druk ,1867]
Uitgever M.J. Visser, 's-Gravenhage
Plaatje ontbreekt
Hans van Hildburghausen in de kruistocht der onnoozelen : eene kerstnovelle uit den ouden tijd
[1ste druk ,1877]
Uitgever Buisonje, Den Helder
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Open advertentie in: Het Oosten; wekelijksch orgaan der weesinrichting te Neerbosch 17-10-1877
; }}
Annotatie: Druk NOPI,adv53,Het Oosten; wekelijksch orgaan der weesinrichting te Neerbosch 17-10-1877
Plaatje ontbreekt
Het pinksterfeest op de badplaats of een visscher van menschen
[1ste druk ,1876]
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Annotatie: Druk 1, , 1876;

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
Het spook op den Brocken : een verhaal voor jongelieden
207blz., [1ste druk , 1876]
Uitgever Höveker, Amsterdam
Plaatje ontbreekt
Het verloren kind of het bloemenmeisje van Parijs : een verhaal voor jongelieden
52blz., [2de druk , ca. 1883]
Uitgever Van de Schalk en Van Dijl, Dordrecht
Boek niet in nederlandse bibliotheken
Annotatie: Druk 2, , ca. 1883;
Plaatje ontbreekt
Hoe de zoon van den pionier president werd : het leven van Abraham Lincoln
174blz., [1ste druk , 1883]
Uitgever Höveker, Amsterdam
Annotatie: Druk 2, ca.1910;
Recensie(s):
Plaatje ontbreekt
Hoe de zoon van den pionier president werd : het leven van Abraham Lincoln
174blz., [2de druk , ca.1910]
Uitgever Höveker, Amsterdam
Annotatie: Druk 1, 1883;
Recensie(s):
Plaatje ontbreekt
Hoe de zoon van den pionier president werd : het leven van Abraham Lincoln
Andere uitgave, 238 blz.,1930
Illustrator J.H. Isings jr.
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1883; 2, ca.1910;
Recensie(s):

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
Ik ben gevonden van degenen die naar mij niet zochten
[1ste druk ,1882]
Uitgever Gebr. van Noortwijk, Schiedam
Plaatje ontbreekt
Kinderliefde : een verhaal voor de jeugd
[1ste druk ,1867]
Uitgever Bredée, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
Mithka's kerstnacht : een verhaal voor kinderen
[1ste druk ,1882]
Uitgever Höveker, Amsterdam
Plaatje ontbreekt
Naar Parijs om fortuin te maken : een nieuw kerstverhaal, vrij naar het Fransch
[1ste druk ,1878]
Uitgever A. van Oosterzee, Amsterdam
Plaatje ontbreekt
Oude Peter en jonge Peter : een paaschverhaal
36blz., [1ste druk , 1876]
Uitgave van Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, Amsterdam

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
Tafereelen uit de geschiedenis der zending : voor school en huisgezin
[1ste druk ,1866]
Uitgever Höveker, Amsterdam
Plaatje ontbreekt
Therezia en de wolven
[1ste druk ,1867]
Uitgever Bredée, Rotterdam
Plaatje ontbreekt
Twee ellendigen op kerstfeest : voor groote en kleine kinderen
[1ste druk ,1865]
Uitgever J.H. de Bussy, Amsterdam
Plaatje ontbreekt
Van de planken hut naar het Witte Huis : het leven van James Garfield
235blz., [3de druk , 1931]
Illustrator J.H. Isings jr.
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, Höveker te Amsterdam, 1881; 2, 1882;
Recensie(s):
Plaatje ontbreektLuxe uitvoering
Van de planken hut naar het Witte Huis : het leven van James Garfield
235blz., [3de druk , 1931]
Illustrator J.H. Isings jr.
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, Höveker te Amsterdam, 1881; 2, 1882;
Recensie(s):
Plaatje ontbreekt
Vurige kolen in het ijskoude water : eene kerstvertelling
[1ste druk ,1879]
Uitgever Höveker, Amsterdam
Annotatie: Druk 2, 1894; 3, 1908; 4, 1923;
Recensie(s):
Plaatje ontbreekt
Vurige kolen in het ijskoude water : eene kerstvertelling
[3de druk ,1908]
Uitgever Bredée, Rotterdam
Annotatie: Druk 1, 1879; 2, 1894; 4, 1923;
Recensie(s):

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
Vurige kolen in het ijskoude water : eene kerstvertelling
[4de druk ,1923]
Illustrator W. Hardenberg
Bandontwerper G.J. van Overbeek
Uitgever Bredée, Rotterdam
Annotatie: Druk 1, 1879; 2, 1894; 3, 1908;
Recensie(s):
Plaatje ontbreekt
Willem van Oranje : een Nederlandsche Macchabeër
195blz., [3de druk , 1932, herziene]
Illustrator Henk Poeder
Bandontwerper J.H. Isings jr.
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1884; 2, ca. 1910;
Recensie(s):
Plaatje ontbreekt
Wonderlijke wegen
[1ste druk ,1867]
Uitgever Bredée, Rotterdam