Auteur


Samuel Johan Matthijsse
* Breukelen, 22-8-1896 - † 1984.

Slaagde in mei 1915 voor het examen lager onderwijs, hulpakte. In augustus 1921 slaagde hij voor de hoofdakte. Was hoofd van de Prinses Julianaschool in Zwolle.

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Open vensters 4
24blz., [22ste druk , jaar onbekend]
Medeauteur: Rie van Rossum

Illustrator E.J. Veenendaal
Uitgever H. ten Brink, Arnhem


Eventuele andere werken van deze auteur