Auteur


auteursnaam onbekendTitelgegevens

Plaatje ontbreekt
Paspoort eens reizigers naar het nieuwe Jeruzalem
[1ste druk ,1876]
Uitgever Gebr. van Noortwijk, Schiedam
Annotatie: Druk YEPI,adv52,Het Oosten; wekelijksch orgaan der weesinrichting te Neerbosch 08-11-1876