Auteur


Evert Jacob Veenendaal Jz.

Was verbonden aan het onderwijs, o.a. als hoofdonderwijzer te Heteren. Schreef ook veel leerboekjes zoals: Tante Sara : leesboek voor de middelklas der lagere school, Vertellingen en versjes : leesboek voor de middelklas onzer christelijk volksschool en Van nabij en van verre : leesstof voor de hoogere klassen der lagere school.
Van deze auteur zijn ook artikelen opgenomen op deze website Klik hier

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Tante Sara : leesboek voor de middelklas der L. School
68blz., [1ste druk , 1897]
Uitgever G.Ph. Zalsman, Kampen

Open digitale versie op Allard Pierson beeldbank


Eventuele andere werken van deze auteur