Auteur


Willem Donker Pzn.
* Rotterdam, 7-10-1873 - † Rotterdam, 13-3-1957.

Schreef onder het pseudoniem J.C. van Wijck Czn., W. van Wilkerdon.
Na het afbreken van een opleiding tot zendeling rond 1890, heeft hij het vak van schoenlapper geleerd. Hij was schoenhandelaar en van begin 1900 t/m 1940 gevestigd aan de Binnen Rotte te Rotterdam. Naast boeken, schreef hij een groot aantal artikelen voor Christelijke (kerk-)bladen. Van 1917 t/m 1948 was hij voorzitter van de de Nederlandschen Bond van Schoenmakers-Patroons- en Schoenwinkeliers-Vereenigingen. Voor zijn vele werk voor de schoenindustie en zijn werk in de kerkelijke wereld ontving hij op 30 april 1954 de koninklijke onderscheiding Ridder van Oranje Nassau.

Overzicht boeken

Plaatje ontbreekt
Teere Klaas : historisch verhaal voor jongelieden
168blz., [1ste druk , 1906]
Uitgever Bredée, Rotterdam
Recensie(s):

Open digitale versie op DBNL
Plaatje ontbreekt
Eén leugen maar : een verhaal uit het leven
85blz., [1ste druk , 1905]
Illustrator C. Koppenol
Uitgever Bredée, Rotterdam
Recensie(s):

Open het boekje op achterderug.nl
Plaatje ontbreekt
Het verloren kruisbeeld : een verhaal uit den tijd der vervolging
160blz., [1ste druk , 1903]
Illustrator A. Rünckel
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Recensie(s):
Plaatje ontbreektLuxe uitvoering
Kinderen des Allerhoogsten
231blz., [1ste druk , 1904]
Illustrator A. Rünckel
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Recensie(s):
Plaatje ontbreektVan bosch en veld nr.16
Van aardschen tot hemelschen adeldom
32blz., [1ste druk , 1904]
Illustrator C. Koppenol
Uitgever Bredée, Rotterdam
Open de serie Van bosch en veld
Recensie(s):