Auteur


Evert Jacob Veenendaal Jz.

Was verbonden aan het onderwijs, o.a. als hoofdonderwijzer te Heteren. Schreef ook veel leerboekjes zoals: Tante Sara : leesboek voor de middelklas der lagere school, Vertellingen en versjes : leesboek voor de middelklas onzer christelijk volksschool en Van nabij en van verre : leesstof voor de hoogere klassen der lagere school.
Van deze auteur zijn ook artikelen opgenomen op deze website Klik hier

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Thomas Verhaegen : een verhaal uit den tijd der hervorming
20blz., [1ste druk , 1894]
Uitgever A. Berends, Harderwijk/'s-Gravenhage
Haal PDF-bestand overEventuele andere werken van deze auteur