Auteur


Evert Jacob Veenendaal Jz.

Was verbonden aan het onderwijs, o.a. als hoofdonderwijzer te Heteren. Schreef ook veel leerboekjes zoals: Tante Sara : leesboek voor de middelklas der lagere school, Vertellingen en versjes : leesboek voor de middelklas onzer christelijk volksschool en Van nabij en van verre : leesstof voor de hoogere klassen der lagere school.
Van deze auteur zijn ook artikelen opgenomen op deze website Klik hier

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Zes jaren van de tachtig of Alva en de geuzen : herinneringen voor Neerlands volk
192blz., [1ste druk , 1869]
Uitgever J. Vlieger, Amsterdam


Eventuele andere werken van deze auteur