Auteur


Philippus Johannes Kloppers
* Arnhem, 18-5-1848 - † Groningen, 24-4-1912.

In 1861 ging hij naar de Christelijke Normaalschool De Klokkenberg te Nijmegen. Hij was werkzaam in het onderwijs te Arnhem (1866), Oostwold (1869), Vlissingen (1870). In 1873 werd hij hoofd van de school. Van 1880-1882 was hij amanuensis aan de VU te Amsterdam. In 1882 keerde hij naar het onderwijs terug te Amsterdam. In de peride 1899-1901 woonde en werkte hij in Transvaal, Zuid-Afrika. Hij was een productief schrijver en medewerker/redacteur van bladen als Recht door Zee, Christelijke Schoolbode en Timotheus.
Literatuur: G.J. Schutte, Van Amsterdam naar Krugersdorp en weer terug : P.J. Kloppers (1848-1912), schoolmeester en schrijver,Suid-Afrikaanse Intituut te Amsterdam, 2007.
Zie ook: Richard van Schoonderwoerd, P.J. Kloppers, Lexicon Jeugdliteratuur, oktober 2010.

Van deze auteur zijn ook artikelen opgenomen op deze website Klik hier

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Twee avonden in de pastorie of het eeuwenoude kerstverhaal op nieuw aan de kinderen des volks verteld
[1ste druk ,1876]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Annotatie: Druk YEPI,adv9,De standaard 24-11-18762, 1876; 3, 1882;

Open digitale versie op Delpher
Plaatje ontbreekt
Twee avonden in de pastorie of het eeuwenoude kerstverhaal op nieuw aan de kinderen des volks verteld
22blz., [2de druk , 1876]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Annotatie: Druk 1, 1876; 3, 1882;
Plaatje ontbreekt
Twee avonden in de pastorie of het eeuwenoude kerstverhaal op nieuw aan de kinderen des volks verteld
24blz., [3de druk , 1882]
Uitgever H.A. Berends, Harderwijk
Annotatie: Druk 1, 1876; 2, 1876;


Eventuele andere werken van deze auteur