Auteur


J. Schouten
* 1861 - † Zeist, 11-6-1933.

Schouten werd opgeleid aan de Klokkenberg, was als onderwijzer op verschillende plaatsen werkzaam en werd hoofd der Chr. School te Montfoort.
Van deze auteur zijn ook artikelen opgenomen op deze website Klik hier

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Van den troon naar het schavot : de geschiedenis der Fransche revolutie aan ons volk verhaald door
324blz., [3de druk , 1923]
Bandontwerper Joh. Braakensiek
Uitgever J.H. Kok N.V., Kampen


Eventuele andere werken van deze auteur