Auteur


Annettes Dideric Hildebrand
* Groningen, 1907 - † 1977.

Zie ook: Jaques Vos, A.D. Hildebrand, Lexicon Jeugdliteratuur, februari 1988.
Zie ook: Mogen wij u voorstellen : A.D. Hildebrand, IDIL-gids voor jeugdlectuur, jaargang 8 1956-1957.

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Alexander Konijn : zwerver door bos en duin
177blz., [1ste druk , 1939]
Illustrator Freddie Langeler
Uitgave van C.A. Spin & Zoon N.V., Amsterdam

Open digitale versie op Delpher


Eventuele andere werken van deze auteur