Auteur


Sipke van der Land
* Kollum, 12-2-1937 - † Wassenaar, 22-11-2015.

Zie ook: Hilly Appel, Sipke van der Land, Lexicon Jeugdliteratuur, juni 1991.

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Van land tot land : een bundel zendingsverhalen
112blz., [1ste druk , 1968]
Medeauteur: e.a.

Uitgever J.H. Kok N.V., Kampen


Eventuele andere werken van deze auteur