Auteur


C. van der Velden Jz.

Hoofdonderwijzer van de Christelijke school te Oldebroek