Auteur


Alfien Grietje Lameris-Bolt
* Groningen, 20-2-1912 - † Haren, 4-12-1991.

Onderwijzeres van beroep. Heeft achtereenvolgens gewoond in Groningen, Houston, Los Angeles, Tarakan (Borneo), Tjepoe, Cheribon en Batavia. Geinterneerd in Japans concentratiekamp in Soerabaja en Semarang, in gezinskamp Bandoeng, Groningen,Curacao, Trinidad, Haren.

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Van een rood ei en een Noorse pop
53blz., [3de druk , 1984]
Illustrator Geeske van Tienhoven
Uitgever G.F. Callenbach, Nijkerk
Annotatie: Druk 1, 1974; 2, 1979;
Recensie(s):


Eventuele andere werken van deze auteur