Auteur


J. Schouten
* 1861 - † Zeist, 11-6-1933.

Schouten werd opgeleid aan de Klokkenberg, was als onderwijzer op verschillende plaatsen werkzaam en werd hoofd der Chr. School te Montfoort.

Titelgegevens

Plaatje ontbreekt
Van den troon naar het schavot : de geschiedenis der Fransche revolutie aan ons volk verhaald door
324blz., [3de druk , 1923]
Bandontwerper Joh. Braakensiek
Uitgever J.H. Kok N.V., Kampen


Eventuele andere werken van deze auteur