Auteur


Kaj Munk
* 1898 - † 1944.

Deens predikant en schrijver.
Literatuur: Johan Winkler, Kaj Munk dominee-dichter-martelaar, D.A. Daamen's uitgeversmaatschappij N.V., 's-Gravenhage, 1950.

Zie ook nl.wikipedia.org/wiki/Kaj_Munk

Titelgegevens

Plaatje ontbreektPlaatje ontbreekt
Verhalen van Jezus aan de kinderen verder verteld door
83blz., [1ste druk , 1950]
Illustrator Herluf Jensenius
Uitgever Daamen, Rotterdam

Zie ook: Overzicht jeugdbijbels


Eventuele andere werken van deze auteur