Overzicht boekjes verschenen in de serie

Callenbach's Rode Ruggen

Uitgaven van Callenbach te Nijkerk.

Pdf_printvriendelijke versie (compact)'t Was maar een dagmeisje! : een verhaal
80 blz., [1ste druk ]
Auteur W.J.D. van Dijck
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Druk 2, 1907;


't Was maar een takje hulst
77 blz., [2de druk 1926]
Auteur Ida Keller
Illustrator Johanna van de Ruit
Annotatie: Druk 1, 1910;

Open digitale versie op Delpher


Aangenomen of verlaten : naar het Engelsch
78 blz., [3de druk 1916]
Auteur O.F. Walton
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, bij Höveker & Wormser, 1888; 2, 1902;


Aart
54 blz., [1ste druk 1908]
Auteur Ivy
Illustrator O. Geerling


Aleida : een oorspronkelijk verhaal
237 blz., [3de druk 1924]
Auteur Johanna
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1896; 2, 1912; 4, 1929;


Aleida : een oorspronkelijk verhaal
237 blz., [4de druk 1929]
Auteur Johanna
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1896; 2, 1912; 3, 1924;


Als de een den ander helpt
62 blz., [1ste druk 1926]
Auteur Jan Veltman
Illustrator O. Geerling


Als de zee roept
78 blz., [1ste druk 1928]
Auteur D. de Vries-Kikkert
Illustrator E.J. Veenendaal


Als ik groot ben
62 blz., [1ste druk 1915]
Auteur Johanna
Illustrator O. Geerling


Anna Vermuers : een heldin des geloofs en der liefde, een verhaal uit de dagen der hervorming
93 blz., [4de druk 1913]
Auteur E. Gerdes
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Ook verschenen als: "Anna Vermuers : bewerkt door A. Schouten-van der Velden".
Annotatie: Druk 2, Höveker te Amsterdam, 1883; 3, 1912; 5, 1979;


Bangerd en durf-al
96 blz., [1ste druk 1905]
Auteur J.L.F. de Liefde
Illustrator W. Hoogenbos
Bandontwerper A. Rünckel

Open digitale versie op DBNL


Beproefde vriendschap
93 blz., [1ste druk 1931]
Auteur J.H. Huisman-Schippers
Illustrator Annie van de Ruit

Open het boekje


Bianca : het verkochte zigeunerkind
157 blz., [2de druk 1917]
Auteur Ida Keller
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1907;


Bidden helpt
76 blz., [1ste druk 1923]
Auteur Theod. André Jr.
Illustrator E.J. Veenendaal


Bij God verkoren
155 blz., [1ste druk 1919]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator Frans van Noorden


Bloed en tranen : eene donkere bladzijde uit onze historie
96 blz., [1ste druk 1905]
Auteur P. Huisman
Illustrator A. Rünckel


Booze Griet : een Kerstverhaal
64 blz., [2de druk 1903]
Auteur Johanna
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Druk 1, 1895;

Open digitale versie op DBNL


Bram Kersten's eerste zeereis
78 blz., [1ste druk 1917]
Auteur Marie
Met een gekleurde plaat en vijf zwart-wit platen

Open digitale versie op Delpher


Bram's ontdekkingstocht
61 blz., [1ste druk 1929]
Auteur Jac. Hazevoet
Illustrator Henk Poeder


Bruun de beer
48 blz., [4de druk 1933]
Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator Tjeerd Bottema
Annotatie: Druk 1, 1927; 2, 1928; 3, 1930; 5, 1939; 8, 1950; 9, 1952; 11, 1957; 12, 1959; 13, 1962; 14, 1964; 15, 1966; 16, 1969; 18, 1976; 19, 1980; 20, 1983; 21, 1987; 22, 1993;


Christina's wenschen : een verhaal
76 blz., [1ste druk 1912]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator O. Geerling


Christoffel, de dienaar des Heeren : uit het Engelsch door Aleide
127 blz., [2de druk 1912]
Auteur O.F. Walton
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1899;


Daan Diemers
77 blz., [1ste druk 1927]
Auteur Jan van Batenburg
Illustrator Sierk C. Schröder

Open digitale versie op Delpher


Dappere Hans
54 blz., [1ste druk 1926]
Auteur Heleen
Illustrator Johanna van de Ruit
Annotatie: Druk 2, 1930;


Dappere Hans
62 blz., [2de druk 1930]
Auteur Heleen
Illustrator Johanna van de Ruit
Annotatie: Druk 1, 1926;


Dat vergeef ik nooit
54 blz., [1ste druk 1927]
Auteur Catharina Bronsveld
Illustrator O. Geerling

Open het boekje


De bakkerszoon van Trier en de Heidelbergsche Catechismus
56 blz., [2de druk 1905]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator C. Koppenol


De Barmelootjes
125 blz., [1ste druk 1926]
Auteur Linda Erics
Illustrator Johanna van de Ruit

Open het boekje


De bibliothecaris van Franekers hoogeschool of de miskende geleerde
95 blz., [1ste druk 1903]
Auteur J. Kuiper
Met twee gekleurde platen
Bandontwerper A. Rünckel


De bijbel van Luther in Joachimsthal : vier Boheemsche kerstvertellingen vrij bewerkt naar het Hoogduitsch
62 blz., [2de druk 1921]
Auteur G.L. Hansen
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 1, ca. 1896;


De blauwe enveloppe
54 blz., [1ste druk 1923]
Auteur M.C. Fallentin
Illustrator E.J. Veenendaal
Annotatie: Druk 2, 1929;

Open digitale versie op Delpher


De bloem op de rots
77 blz., [1ste druk 1913]
Auteur Ida Keller
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 2, 1929;


De bloem op de rots
77 blz., [2de druk 1929]
Auteur Ida Keller
Illustrator Henk Poeder
Annotatie: Druk 1, 1913;


De boer van Woudhof : een verhaal uit Luthers dagen
54 blz., [5de druk 1917]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 1, 1884; 2, 1887; 4, 1905;


De burgemeester en zijn vijand
54 blz., [1ste druk 1917]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator Frans van Noorden


De dikke
54 blz., [1ste druk 1921]
Auteur Theod. André Jr.
Illustrator Frans van Noorden


De Dordtsche poorterszoon : een historisch verhaal uit veelbewogen dagen 1417-1421
46 blz., [1ste druk 1926]
Auteur J. Snoep Jr.
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 2, 1930; 3, 1935;


De Dordtsche poorterszoon : een historisch verhaal uit veelbewogen dagen 1417-1421
237 blz., [2de druk 1930]
Auteur J. Snoep Jr.
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 1, 1926; 3, 1935;


De Drakenhoeve of een vaste geest
61 blz., [2de druk 1909]
Auteur Johanna
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1898;


De droom van den monnik of Luthers vriend
96 blz., [1ste druk 1904]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator C. Koppenol


De edelmoedige wees : een verhaal vrij naar het Duitsch
110 blz., [2de druk 1901]
Auteur J. van Bergen
Illustrator A. Rünckel
Bandontwerper O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1895; 3, 1910;


De firma Jacob Vreeswijk & Zoon
189 blz., [3de druk 1923]
Auteur W.J.D. van Dijck
Illustrator E.J. Veenendaal
Annotatie: Druk 1, 1889; 2, 1897;


De Fransche koopmanszoon
158 blz., [1ste druk 1927]
Auteur Johs. Staal
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Ook verschenen als: "De Franse koopmanszoon".
Annotatie: Druk 2, den Hertog, 1953; 3, 1980; 4, 1983;


De geboren Koning der Joden : Amsterdamsche kerstvertelling
93 blz., [1ste druk 1922]
Auteur V. Loosjes Az.
Illustrator Frans van Noorden


De gezegende brand : een verhaal voor meisjes
109 blz., [2de druk 1914]
Auteur J. Bressen
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Druk 1, 1905;


De gouden ring
77 blz., [1ste druk 1922]
Auteur Jan Veltman
Illustrator Frans van Noorden

Open digitale versie op Delpher


De groote koning : een allegorisch verhaal
79 blz., [1ste druk 1904]
Auteur Edward Monro
Illustrator W. Hoogenbos


De held van Wittenberg
110 blz., [1ste druk 1917]
Auteur J. Schouten
Illustrator A. Rünckel


De hut aan het strand
109 blz., [3de druk 1922]
Auteur Hesba Stretton
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 1, bij de Liefde, 1890;

Open digitale versie op Delpher


De inktvlek en het ei : een verhaal uit den tijd der geloofsvervolging
53 blz., [1ste druk 1925]
Auteur E. Gerdes
Illustrator E.J. Veenendaal


De jonge pelgrim : een verhaal uit het Engelsch
238 blz., [5de druk 1912]
Auteur A.L.O.E.
Annotatie: Druk 1, 1879; 3, ca. 1890; 4, 1901;


De jonge vluchteling : een verhaal
62 blz., [4de druk 1908]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator W. Hoogenbos
Annotatie: Druk 1, 1884; 2, 1891; 3, 1898;


De jongens uit de smederij
61 blz., [1ste druk 1911]
Auteur Johanna
Illustrator O. Geerling


De jongens van tante Saar
93 blz., [1ste druk 1926]
Auteur A.C. van der Mast
Illustrator O. Geerling


De jongens van zeven
110 blz., [1ste druk 1928]
Auteur D. van der Spiegel
Illustrator E.J. Veenendaal


De kermiswagen : een kerstverhaal
55 blz., [1ste druk 1902]
Auteur G.C. Hoogewerff
Annotatie: Druk 2, 1910; 3, 1919;


De kermiswagen : een kerstverhaal
61 blz., [3de druk 1919]
Auteur G.C. Hoogewerff
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1902; 2, 1910;

Open digitale versie op Delpher


De ketellapper van Elstow : een verhaal voor jongelieden
64 blz., [2de druk 1904]
Auteur G.C. Hoogewerff
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Druk 1, 1887; 3, 1911;


De ketellapper van Elstow : een verhaal voor jongelieden
78 blz., [3de druk 1911]
Auteur G.C. Hoogewerff
Illustrator Harold Copping
Annotatie: Druk 1, 1887; 2, 1904;


De kinderen van Sonnehoeck
189 blz., [1ste druk 1919]
Auteur A.N.-S.
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 2, 1931;


De kinderen van Sonnehoeck
157 blz., [2de druk 1931]
Auteur A.N.-S.
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 1, 1919;


De kleine dorpelwachter
78 blz., [1ste druk 1908]
Auteur Ida Keller
Illustrator O. Geerling


De kleine en de groote chauffeur
54 blz., [1ste druk 1927]
Auteur F. Speerdal
Illustrator Henk Poeder


De kleine hertog of Richard zonder vrees : uit het Engelsch vertaald door J.B. Meijering
190 blz., [1ste druk 1917]
Auteur Charlotte M. Yonge
Illustrator Frans van Noorden


De klerk van den Inquisiteur : een tafereel uit den tijd der Reformatie in ons vaderland (1556-1566)
205 blz., [3de druk 1920]
Auteur W.J.D. van Dijck
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 2, 1895; 4, 1930;


De klerk van den Inquisiteur : een tafereel uit den tijd der Reformatie in ons vaderland (1556-1566)
205 blz., [4de druk 1930]
Auteur W.J.D. van Dijck
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 2, 1895; 3, 1920;


De knecht van de Molenhoeve
157 blz., [1ste druk 1914]
Auteur P. Brouwer
Illustrator O. Geerling


De korenschoof : vertellingen
62 blz., [1ste druk 1909]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator J.H. Isings jr.


De kostbare vaas
110 blz., [2de druk 1911]
Auteur Anthonia Margaretha
Illustrator W. Hoogenbos
Annotatie: Druk 1, 1906; 3, 1916; 4, 1932;


De kostbare vaas
110 blz., [3de druk 1916]
Auteur Anthonia Margaretha
Illustrator W. Hoogenbos
Bandontwerper O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1906; 2, 1911; 4, 1932;


De laatste bede eener moeder
110 blz., [1ste druk 1918]
Auteur Ida Keller
Illustrator Ernest Prater
Annotatie: Druk 2, 1930;


De laatste bede eener moeder
123 blz., [2de druk 1930]
Auteur Ida Keller
Illustrator Ernest Prater
Annotatie: Druk 1, 1918;


De laatste strijd
157 blz., [1ste druk 1913]
Auteur A. van der Flier
Illustrator O. Geerling


De macht der liefde
157 blz., [2de druk 1911]
Auteur Ida Keller
Illustrator A. Rünckel
Bandontwerper O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1904;


De martelaars der eerste Christengemeente : verhalen uit de kerkgeschiedenis, I Ignatius, bisschop van Antiochië
[1ste druk 1885]
Auteur G.C. Hoogewerff
Annotatie: Druk 2, 1898;


De martelaars der eerste Christengemeente : verhalen uit de kerkgeschiedenis, II Blandina en Ponticus
[2de druk 1898]
Auteur G.C. Hoogewerff
Illustrator Willem Steelink
Annotatie: Druk 1, 1885;


De martelaars der eerste Christengemeente : verhalen uit de kerkgeschiedenis, III Polycarpus, bisschop van Smyrna
[2de druk 1898]
Auteur G.C. Hoogewerff
Annotatie: Druk 1, 1885;


De nieuwe bakker
54 blz., [1ste druk 1908]
Auteur P. Brouwer
Illustrator W. Hoogenbos


De nieuwe naam
78 blz., [1ste druk 1918]
Auteur Ida Keller
Met 1 gekleurde en 2 zwartwit platen


De paradijsbloem
157 blz., [1ste druk 1910]
Auteur Ida Keller
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 2, 1920;

Open digitale versie op DBNL


De parel aan zijn kroon
155 blz., [1ste druk 1923]
Auteur Ida Keller
Illustrator O. Geerling


De pastorie van dominé Turner
111 blz., [1ste druk 1925]
Auteur Sybrand Heger
Illustrator Henk Poeder
Annotatie: Druk 2, 1931;


De pastorie van dominé Turner
157 blz., [2de druk 1931]
Auteur Sybrand Heger
Illustrator Henk Poeder
Annotatie: Druk 1, 1925;


De Pelgrimsreis van deze wereld naar de toekomende : voorgesteld in den vorm van een droom
158 blz., [1ste druk 1917]
Auteur John Bunyan
Illustrator Harold Copping
Annotatie: Druk 2, 1923;


De Pelgrimsreis van deze wereld naar de toekomende : voorgesteld in den vorm van een droom
158 blz., [2de druk 1923]
Auteur John Bunyan
Illustrator Harold Copping
Annotatie: Druk 1, 1917;


De plaatsvervanger of de tocht naar de steengroeve
110 blz., [4de druk 1913]
Auteur J. de Liefde
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, bij Höveker & Zoon, 1859; 3, bij Höveker & Wormser, 1899; 7, 1925;

Open digitale versie op Delpher


De postzegelverzameling
110 blz., [1ste druk 1915]
Auteur T. Bokma
Illustrator O. Geerling


De Pyreneën over!
155 blz., [1ste druk 1911]
Auteur A. van der Flier
Illustrator O. Geerling


De redder in den nood : een bladzijde uit het leven eener weduwe
80 blz., [1ste druk 1906]
Auteur L. Penning
Illustrator W. Hoogenbos
Bandontwerper A. Rünckel
Annotatie: Ook verschenen als: "De redder in den nood;De redder in nood".
Annotatie: Druk 2, 1925;


De redder in den nood
93 blz., [2de druk 1925]
Auteur L. Penning
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1906;


De Rietheuvel
78 blz., [1ste druk 1914]
Auteur W. 't Hooft
Illustrator O. Geerling


De roos der wildernis
157 blz., [1ste druk 1925]
Auteur Ida Keller
Illustrator Johanna van de Ruit


De scherpschutter van St. Martin : een geschiedkundig verhaal uit den Waldenzischen vervolgingsoorlog (1670-1690)
154 blz., [3de druk 1912]
Auteur J. de Liefde
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 1, bij van Peursem, 1870; 2, bij van Bentum, 1892;


De slang in het paradijs : een verhaal uit de dagen der hervorming
94 blz., [6de druk 1913]
Auteur E. Gerdes
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1863; 4, 1883;


De Soedaneesche hemelling
91 blz., [1ste druk 1922]
Auteur C.J. Hoekendijk
Illustrator Frans van Noorden


De speelman
158 blz., [1ste druk 1915]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator O. Geerling


De strijd beslecht
78 blz., [1ste druk 1921]
Auteur Johanna Breevoort
Illustrator Frans van Noorden


De terugkomst van den diamantgraver
80 blz., [1ste druk 1902]
Auteur J.F. Buisman
Met 2 gekleurde platen


De torenbrand : een verhaal
54 blz., [1ste druk 1909]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 2, 1920;

Open digitale versie op Delpher


De torenbrand : een verhaal
62 blz., [2de druk 1920]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 1, 1909;


De tweede moeder
54 blz., [3de druk 1928]
Auteur Ida Keller
Illustrator Henk Poeder
Annotatie: Druk 1, 1899; 2, 1912;

Open het boekje


De tweelingzusters
158 blz., [1ste druk 1916]
Auteur Ida Keller
Illustrator C. Koppenol, W.H. Koppenol


De vaandrig van den stedendwinger
222 blz., [1ste druk 1925]
Auteur L. Penning
Illustrator J.H. Isings jr.


De vacantie van Frits Verkerk
54 blz., [1ste druk 1931]
Auteur Francina
Illustrator Annie van de Ruit


De vaste woning
158 blz., [1ste druk 1927]
Auteur Ida Keller
Illustrator O. Geerling


De veilige haven binnengeloopen : een ware gebeurtenis
54 blz., [1ste druk 1907]
Auteur Johanna
Illustrator O. Geerling

Open digitale versie op DBNL


De verloren speld
62 blz., [1ste druk 1911]
Auteur J. Bressen
Illustrator O. Geerling


De vluchteling : eene bladzijde uit de geschiedenis der Fransche omwenteling in 1793, uit het Fransch
140 blz., [2de druk 1902]
Auteur Jacques Porchat
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Druk 1, 1888;


De voetbal
110 blz., [1ste druk 1931]
Auteur Jac. van Amstel
Illustrator J.G. Kesler


De vriendinnetjes
54 blz., [1ste druk 1917]
Auteur Maria Laarman
Met een gekleurde plaat en twee zwart-wit platen


De vrijbuiters van Kennemerland : een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog
189 blz., [2de druk 1914]
Auteur G.C. Hoogewerff
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 1, 1888;


De watervloed : een verhaal van den Sint-Elizabethsvloed
155 blz., [4de druk 1924]
Auteur L. Penning
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Ook verschenen als: "De watervloed".
Annotatie: Druk 1, 1904; 2, 1908; 3, 1914; 5, 1965;

Open digitale versie op Delpher


De weezen
78 blz., [1ste druk 1908]
Auteur Maria Laarman
Illustrator O. Geerling


De weg naar den hemel
78 blz., [1ste druk 1915]
Auteur Ida Keller
Illustrator O. Geerling


De wildernis in : twee Hollandsche jongens in Canada
157 blz., [2de druk 1921]
Auteur G.A. Aldus
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 1, 1918;

Open digitale versie op Delpher


De witte pet : een geschiedenis voor jongens
54 blz., [1ste druk 1913]
Auteur Johanna
Illustrator O. Geerling


De Zaaier, die uitging
62 blz., [1ste druk 1914]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator O. Geerling


Dick de bedeljongen
62 blz., [1ste druk 1924]
Auteur Ida Keller
Illustrator O. Geerling


Die gelooven, haasten niet : vrij bewerkt
142 blz., [1ste druk 1901]
Auteur Anthonia Margaretha
Illustrator A. Rünckel


Dokter Barnardo en Punch de zakkenroller : eene ware geschiedenis
53 blz., [2de druk 1909]
Auteur Nora
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1900; 3, 1916; 4, 1924;

Open het boekje


Dokter Barnardo en Punch de zakkenroller : eene ware geschiedenis
54 blz., [3de druk 1916]
Auteur Nora
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1900; 2, 1909; 4, 1924;


Dokter Maxwell's kerstgeschenk : een verhaal
80 blz., [1ste druk 1904]
Auteur Ida Keller
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Druk 2, 1912;


Dollie
197 blz., [2de druk 1931]
Auteur W.H. Kieviet
Illustrator Jeanne Faure
Annotatie: Druk 1, 1912;


Domme Sytse
61 blz., [1ste druk 1927]
Auteur H.A. Wijmans
Illustrator Henk Poeder


Donkere dagen voor kerstmis
158 blz., [1ste druk 1927]
Auteur Linda Erics
Illustrator Johanna van de Ruit


Donkere tijden in een jongensleven : een verhaal voor jongens
77 blz., [2de druk 1919]
Auteur Marie
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Druk 1, 1907;


Door diepe wateren, of de hertog en zijn jonge vriend : een verhaal
112 blz., [1ste druk 1889]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator Willem Steelink


Door een onzichtbare hand geleid
77 blz., [2de druk 1909]
Auteur Wilha. Riem Vis
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1896;

Open digitale versie op Delpher


Door God geleid : eenige bladzijden uit de geschiedenis der hervorming in Italië
108 blz., [1ste druk 1914]
Auteur Zelandia
Illustrator O. Geerling


Dora en Lize
109 blz., [2de druk 1918]
Auteur Betsy
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Druk 1, 1896;


Dordt voor den Prins : een historisch verhaal uit de dagen van Dordrechts overgang naar de zijde van Oranje 1572
221 blz., [1ste druk 1927]
Auteur J. Snoep Jr.
Illustrator E.J. Veenendaal


Dubbel weergekregen : een verhaal
54 blz., [4de druk 1925]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator E.J. Veenendaal
Annotatie: Druk 1, 1895; 2, 1903; 3, 1914;


Duisternis en licht of de zendeling John Paton en de Zuidzee-eilanders : naar het Engelsch voor kinderen bewerkt
222 blz., [3de druk 1913]
Auteur Betsy
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Druk 1, 1891; 2, ; 4, 1923;


Duisternis en licht of de zendeling John Paton en de Zuidzee-eilanders : naar het Engelsch voor kinderen bewerkt
238 blz., [4de druk 1923]
Auteur Betsy
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Druk 1, 1891; 2, ; 3, 1913;


Edelman en bandiet
110 blz., [1ste druk 1912]
Auteur Wilha. Riem Vis
Illustrator O. Geerling


Een andere jongen
54 blz., [1ste druk 1927]
Auteur D. Menkens-van der Spiegel
Illustrator Johanna van de Ruit


Een andere jongen
54 blz., [2de druk ]
Auteur D. Menkens-van der Spiegel
Illustrator Johanna van de Ruit
Bandontwerper Jan Lutz
Annotatie: Druk 1, 1927;


Een beker koud water
157 blz., [2de druk 1925]
Auteur Ida Keller
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Ook verschenen als: "De blinde ziet".
Annotatie: Druk 1, 1912;


Een dappere baanveger
54 blz., [1ste druk 1926]
Auteur J.H. van der Lichte
Illustrator E.J. Veenendaal

Open het boekje


Een Godvreezend Kanonnen-koning of een Amsterdamsch koopman der 17de eeuw
56 blz., [1ste druk 1902]
Auteur P. Brouwer
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Druk 2, 1910;


Een Godvreezend Kanonnen-koning of een Amsterdamsch koopman der 17de eeuw
54 blz., [2de druk 1910]
Auteur P. Brouwer
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1902;


Een jongelingsleven : de jeugd van C.H. Spurgeon
77 blz., [2de druk 1920]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 1, Höveker te Amsterdam, 1894;


Een kerel
134 blz., [1ste druk 1928]
Auteur D. van der Spiegel
Illustrator E.J. Veenendaal


Een klein woord, maar van groote kracht
78 blz., [1ste druk 1912]
Auteur Ida Keller
Illustrator O. Geerling


Een kunstenaar bij Gods genade : een verhaal
80 blz., [1ste druk 1902]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator A. Rünckel


Een moedig strijder
54 blz., [1ste druk 1912]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator O. Geerling


Een moeilijke jeugd
77 blz., [1ste druk 1914]
Auteur Salvafama
Illustrator O. Geerling

Open het boekje


Een moeilijke les
54 blz., [1ste druk 1911]
Auteur Cora C.G.
Illustrator O. Geerling


Een schaapje van Jezus : een vertelling voor kinderen
54 blz., [1ste druk 1909]
Auteur Elisabeth Franke
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 2, 1926;

Open digitale versie op Delpher


Een schaapje van Jezus : een vertelling voor kinderen
54 blz., [2de druk 1926]
Auteur Elisabeth Franke
Illustrator Johanna van de Ruit
Annotatie: Druk 1, 1909;

Open digitale versie op Delpher


Een schat uit zee : een verhaal voor jongelieden
112 blz., [4de druk ]
Auteur E. Gerdes
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Druk 1, 1868; 3, 1894; 5, 1919;


Een schat uit zee : een verhaal voor jongelieden
112 blz., [5de druk 1919]
Auteur E. Gerdes
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Druk 1, 1868; 3, 1894;


Een te laat berouw
62 blz., [1ste druk 1909]
Auteur Quirina
Illustrator O. Geerling


Een uit duizend : een ware geschiedenis naverteld van Armin Stein
109 blz., [1ste druk 1912]
Auteur J. Schouten
Illustrator J.H. Isings jr.

Open digitale versie op Delpher


Een veelbewogen jeugd
62 blz., [1ste druk 1918]
Auteur Marie
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 2, 1925;


Een veelbewogen jeugd
77 blz., [2de druk 1925]
Auteur Marie
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 1, 1918;


Een zomervacantie
78 blz., [1ste druk 1914]
Auteur A. de Graaff-Wüppermann
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 2, 1920;

Open digitale versie op Delpher


Een zomervacantie
78 blz., [2de druk 1920]
Auteur A. de Graaff-Wüppermann
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1914;


Egbert of de reis naar de Gouden Stad
78 blz., [1ste druk 1912]
Auteur J. Dallinga
Illustrator O. Geerling


Eigen kracht
207 blz., [1ste druk 1930]
Auteur D. Menkens-van der Spiegel
Illustrator Jeanne Faure


Ella en Erna
232 blz., [1ste druk 1928]
Auteur A.C. van der Mast
Illustrator Jeanne Faure
Annotatie: Druk 2, 1933; 3, 1935;


Ella's eerste tropenjaar
110 blz., [1ste druk 1931]
Auteur Jac. Hazevoet
Illustrator Sierk C. Schröder


Elsje van Heidelust : een oorspronkelijk verhaal
54 blz., [1ste druk 1914]
Auteur Marie
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 2, 1926;


Elsje van Heidelust : een oorspronkelijk verhaal
54 blz., [2de druk 1926]
Auteur Marie
Illustrator E.J. Veenendaal
Annotatie: Druk 1, 1914;


Emmy's oud en nieuw : een oudejaarsvertelling
56 blz., [1ste druk 1903]
Auteur Betsy
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Druk 2, 1908; 3, opnieuw bewerkte, 1925;


Emmy's oud en nieuw : een oudejaarsvertelling
61 blz., [3de opnieuw bewerkte druk 1925]
Auteur Betsy
Illustrator Johanna van de Ruit
Annotatie: Druk 1, 1903; 2, 1908;


Er op of er onder
95 blz., [2de druk 1922]
Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 1, 1922; 3, 1927; 4, 1933; 5, 1935; 6, 1937; 7, 1939; 8, 1950; 9, 1955; 10, 1959; 12, 1992;

Open digitale versie op Delpher


Er op of er onder
126 blz., [3de druk 1927]
Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 1, 1922; 2, 1922; 4, 1933; 5, 1935; 6, 1937; 7, 1939; 8, 1950; 9, 1955; 10, 1959; 12, 1992;


Ergens in de wijde wereld
93 blz., [1ste druk 1931]
Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator Henk Poeder
Annotatie: Druk 2, 1932; 3, 1932; 4, 1937; 5, 1949; 6, 1953; 7, 1957; 8, 1963; 9, 1977; 11, 1994;


Esther Haddassa of voor een distel een mirt
155 blz., [1ste druk 1914]
Auteur Ida Keller
Illustrator O. Geerling

Open digitale versie op Delpher


Frans Hagestein : een verhaal
93 blz., [1ste druk 1902]
Auteur H. Weiland
Met twee gekleurde platen
Bandontwerper A. Rünckel


Freek bij grootvader
93 blz., [1ste druk 1930]
Auteur J.H. Huisman-Schippers
Illustrator Annie van de Ruit


Friesland's zanger : een historisch verhaal
62 blz., [2de druk 1910]
Auteur P.J. Kloppers
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, A. Berends te 's-Gravenhage, 1891;


Gedaan wat zij kon
77 blz., [1ste druk 1920]
Auteur Ida Keller
Illustrator Frans van Noorden


Geef ons heden ons dagelijksch brood : naar het Engelsch
64 blz., [1ste druk 1902]
Auteur C. van Ophemert
Illustrator A. Rünckel


Geen deserteur
78 blz., [1ste druk 1917]
Auteur A.C. van der Mast
Illustrator J.G. Gerstenhauer


Geen goud, maar God
61 blz., [1ste druk 1920]
Auteur Aletta Hoog
Illustrator P. van Looy


Gerdientje
237 blz., [1ste druk 1927]
Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator E.J. Veenendaal
Annotatie: Druk 2, 1929; 3, 1932; 4, 1935; 5, 1937; 6, 1940; 8, 1949; 9, 1951; 10, 1955; 11, 1958; 12, 1961; 13, 1966; 14, 1971; 15, 1974; 17, 1978; 18, 1980; 19, 1984; 20, 1987; 21, 1995;


Gered uit grooten nood : een verhaal, vrij bewerkt
96 blz., [1ste druk 1899]
Auteur J. van Bergen
Illustrator A. Rünckel


Gezocht en gevonden : een verhaal vrij naar het Duitsch
96 blz., [2de druk 1903]
Auteur J. van Bergen
Met 2 gekleurde platen


Go van Blaak
93 blz., [1ste druk 1923]
Auteur C. van Dort
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 2, 1932;

Open digitale versie op Delpher


God helpt in nood
54 blz., [1ste druk 1922]
Auteur C. van Dort
Illustrator Frans van Noorden


God wil het! : een verhaal uit den tijd der kruistochten
110 blz., [1ste druk 1913]
Auteur T. Bokma
Illustrator O. Geerling


God zal zorgen : een ware geschiedenis
110 blz., [1ste druk 1914]
Auteur Anthonia Margaretha
Illustrator O. Geerling

Open het boekje


God zoekt het verlorene
77 blz., [2de druk 1913]
Auteur P. Brouwer
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1899; 3, 1924;


God zoekt het verlorene
94 blz., [3de druk 1924]
Auteur P. Brouwer
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1899; 2, 1913;


God zorgt : vrij naar het Duitsch
62 blz., [1ste druk 1908]
Auteur Veka
Illustrator O. Geerling


Gorloo en de kleine veedrijver
158 blz., [1ste druk 1920]
Auteur Jan Veltman
Illustrator Frans van Noorden


Goudhaantje
110 blz., [1ste druk 1927]
Auteur Linda Erics
Illustrator Johanna van de Ruit


Grete van den dominee : een verhaal voor meisjes vrij naar het Duitsch door J.B.
158 blz., [1ste druk 1911]
Auteur L. Haarbeck
Illustrator O. Geerling


Groot en Godvreezend
64 blz., [1ste druk 1904]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator A. Rünckel

Open digitale versie op Delpher


Groote blijdschap : een kerstverhaal
78 blz., [2de druk 1919]
Auteur Betsy
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1887;


Grootvader en kleindochter : een Kerstgeschiedenis, vrij naar het Hoogduitsch
54 blz., [6de druk 1919]
Auteur J. van Bergen
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, A. Berends, 1894; 4, 1903; 5, 1910;


Gusta Norman
158 blz., [1ste druk 1915]
Auteur A.C. van der Mast
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 2, 1918; 3, 1926; 4, 1934;


Gusta Norman
190 blz., [2de druk 1918]
Auteur A.C. van der Mast
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 1, 1915; 3, 1926; 4, 1934;

Open digitale versie op Delpher


Haar eerste dienst : uit het Engelsch van Amy le Feuvre
214 blz., [4de druk 1922]
Auteur C. van Ophemert
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1910; 3, 1916;


Haar laatste kans
78 blz., [1ste druk 1916]
Auteur J.L.F. de Liefde
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 2, 1921; 3, 1927;

Open digitale versie op Delpher


Haar laatste kans
77 blz., [3de druk 1927]
Auteur J.L.F. de Liefde
Illustrator E.J. Veenendaal
Annotatie: Druk 1, 1916; 2, 1921;


Hartje : een Kerstverhaal
80 blz., [1ste druk 1903]
Auteur Johanna
Illustrator A. Rünckel


Hein Smit : een verhaal uit het begin onzer mobilisatie
62 blz., [1ste druk 1928]
Auteur F. Speerdal
Illustrator E.J. Veenendaal

Open het boekje


Henk
109 blz., [1ste druk 1924]
Auteur M.C. Fallentin
Illustrator Frans van Noorden

Open digitale versie op Delpher


Henk Golf
78 blz., [1ste druk 1925]
Auteur Linda Erics
Illustrator Johanna van de Ruit


Henks geheim
110 blz., [1ste druk 1923]
Auteur Wim Kolle
Illustrator E.J. Veenendaal

Open het boekje


Het beleg van Gorkum : een verhaal uit de jaren 1813 en 1814
189 blz., [2de druk 1927]
Auteur L. Penning
Illustrator E.J. Veenendaal
Annotatie: Ook verschenen als: "Het beleg van Gorkum".
Annotatie: Druk 1, 1905; 3, 1978;


Het blauwe hek
53 blz., [1ste druk 1914]
Auteur J. Dallinga
Illustrator O. Geerling


Het dankoffer
64 blz., [2de druk ]
Auteur Catharina Bronsveld
Illustrator J.G. Kesler
Annotatie: Druk 1, 1932;


Het dwergmannetje
78 blz., [1ste druk 1916]
Auteur Ida Keller
Illustrator O. Geerling


Het engeltje van kampong Rhanka
78 blz., [1ste druk 1924]
Auteur Jac. Hazevoet
Illustrator Henk Poeder

Open digitale versie op Delpher


Het gebed van een kind
78 blz., [4de druk 1922]
Auteur Betsy
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 1, 1888;


Het gezin van den grenswachter
54 blz., [1ste druk 1919]
Auteur Marie
Illustrator Frans van Noorden


Het gezin van den staker
109 blz., [1ste druk 1922]
Auteur Nans
Illustrator O. Geerling

Open digitale versie op Delpher


Het gezin van meester Zandveld of het Onze Vader aan kinderen verklaard
96 blz., [2de druk 1906]
Auteur Betsy
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Druk 1, 1887;


Het huisje in de steeg
62 blz., [1ste druk 1925]
Auteur C. van Dort
Illustrator Henk Poeder


Het huisje onder de hooge dennen
77 blz., [1ste druk 1910]
Auteur Hermanna
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 2, 1917; 3, 1926; 4, 1932;

Open digitale versie op Delpher


Het huisje onder de hooge dennen
94 blz., [3de druk 1926]
Auteur Hermanna
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1910; 2, 1917; 4, 1932;


Het huisje op de heide
54 blz., [2de druk 1921]
Auteur Maria Laarman
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 1, 1901;


Het klaverblad
77 blz., [1ste druk 1923]
Auteur Heleen
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 2, 1930;

Open digitale versie op Delpher


Het klaverblad
93 blz., [2de druk 1930]
Auteur Heleen
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 1, 1923;


Het klaverblad van vier
110 blz., [1ste druk 1917]
Auteur Ida Keller
Met 4 zwartwit platen
Annotatie: Druk 2, 1927;


Het klaverblad van vier
125 blz., [2de druk 1927]
Auteur Ida Keller
Illustrator Johanna van de Ruit
Annotatie: Druk 1, 1917;

Open digitale versie op Delpher


Het krantenmeisje
61 blz., [1ste druk 1929]
Auteur Jac. Hazevoet
Illustrator Jeanne Faure


Het leven van een groot man
62 blz., [2de druk 1920]
Auteur Betsy
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 1, 1890;

Open het boekje


Het licht in het venster
62 blz., [1ste druk 1906]
Auteur Ida Keller
Illustrator W. Hoogenbos
Bandontwerper A. Rünckel
Annotatie: Druk 2, 1914; 3, 1921;


Het licht in het venster
54 blz., [2de druk 1914]
Auteur Ida Keller
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1906; 3, 1921;


Het ontsluierd geheim of de werkman uit de katoenfabriek
95 blz., [1ste druk 1901]
Auteur J.F. Buisman
Illustrator A. Rünckel


Het oude lied
158 blz., [1ste druk 1922]
Auteur Ida Keller
Illustrator Frans van Noorden


Het pensioen van den ouden Ben
56 blz., [1ste druk 1902]
Auteur J.F. Buisman
Met 2 gekleurde platen


Het smidje en het bakkertje
77 blz., [1ste druk 1924]
Auteur Johanna Breevoort
Illustrator Henk Poeder
Annotatie: Druk 3, 1932;


Het smidsgezin
198 blz., [3de druk 1932]
Auteur Jan Veltman
Illustrator Henk Poeder
Annotatie: Druk 1, 1918; 2, 1923;


Het testament van Zonnehoeve
158 blz., [1ste druk 1911]
Auteur Ida Keller
Illustrator O. Geerling


Het Tyroler kind : een verhaal
54 blz., [1ste druk 1907]
Auteur Veka
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 2, 1914;


Het Tyroler kind : een verhaal
54 blz., [2de druk 1914]
Auteur Veka
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1907;


Het verloren schaap
78 blz., [1ste druk 1921]
Auteur Ida Keller
Illustrator Frans van Noorden

Open het boekje


Het verlorene gevonden
110 blz., [2de druk 1920]
Auteur S.J. Loosjes-Brutel de la Rivière
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1915;

Open digitale versie op Delpher


Het verwaarloosde boek : een verhaal op waarheid gegrond
54 blz., [1ste druk 1908]
Auteur H.J. Staverman
Illustrator O. Geerling


Het verzet gebroken
157 blz., [1ste druk 1928]
Auteur Johanna Breevoort
Illustrator Henk Poeder


Het vierspan
158 blz., [1ste druk 1930]
Auteur D. Menkens-van der Spiegel
Illustrator Henk Poeder


Het viertal van den dokter
141 blz., [1ste druk 1931]
Auteur Nelly van Dijk-Has
Illustrator Jeanne Faure


Het voorbeeld van Dasi
54 blz., [1ste druk 1918]
Auteur R.W. van Asch
Illustrator Frans van Noorden

Open digitale versie op Delpher


Het Vosseland
110 blz., [1ste druk 1914]
Auteur E. Palma
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 2, 1932; 3, 1935;


Het ware geluk
157 blz., [1ste druk 1926]
Auteur Ida Keller
Illustrator Johanna van de Ruit


Het weesmeisje en haar tante
56 blz., [1ste druk 1905]
Auteur P. Brouwer
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Druk 2, 1913;


Het weesmeisje en haar tante
54 blz., [2de druk 1913]
Auteur P. Brouwer
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1905;


Het weggewaaide kalenderblaadje
77 blz., [1ste druk 1911]
Auteur Ida Keller
Illustrator O. Geerling


Het zilveren horloge
4 blz., [4de druk 1919]
Auteur Elisabeth
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 1, 1894; 3, 1901;


Hoe Fanny gelukkig werd
54 blz., [2de druk 1917]
Auteur Wilha. Riem Vis
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 1, 1898;


Hoe Hanna tòch kerstfeest vierde
54 blz., [1ste druk 1921]
Auteur Hermanna
Illustrator Frans van Noorden


Hoe Rinus wijs werd
110 blz., [1ste druk 1920]
Auteur Jan Veltman
Illustrator Frans van Noorden

Open digitale versie op Delpher


Hooger op
110 blz., [1ste druk 1915]
Auteur Wilha. Riem Vis
Illustrator O. Geerling


Hoogmoed en ootmoed of de twee meisjes op de kostschool : een verhaal uit het Engelsch, met eene voorrede van J.J.P. Valeton
96 blz., [3de druk 1904]
Auteur Elisabeth Wetherell
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Druk 1, bij Leendertz, 1866;


Ida's geheim : vrij bewerkt naar het Engelsch
78 blz., [1ste druk 1917]
Auteur Johanna
Illustrator C. Clark
Annotatie: Druk 2, 1926;


Ida's geheim : vrij bewerkt naar het Engelsch
109 blz., [2de druk 1926]
Auteur Johanna
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 1, 1917;


Ik ben van niemand
107 blz., [1ste druk 1919]
Auteur Ida Keller
Illustrator Frans van Noorden


In ballingschap
80 blz., [2de druk 1902]
Auteur Wilha. Riem Vis
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Druk 1, 1895;


In de huifkar
54 blz., [2de druk 1922]
Auteur R.W. van Asch
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1915;


In de vacantie
64 blz., [1ste druk 1902]
Auteur Johanna
Illustrator A. Rünckel


In de vacantiekolonie
62 blz., [1ste druk 1922]
Auteur Theod. André Jr.
Illustrator Frans van Noorden


In des Heeren hand : een verhaal
56 blz., [2de druk 1894]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1892;


In vaders voetstappen
78 blz., [1ste druk 1927]
Auteur Theod. André Jr.
Illustrator Jan Wiegman


Is er niemand die het hun aanzegt? : een verhaal uit het zigeunerleven
54 blz., [1ste druk 1909]
Auteur Elisabeth Franke
Illustrator O. Geerling


Ismaël's eerste zendingsreis
158 blz., [2de druk 1913]
Auteur Ida Keller
Illustrator W. Hoogenbos
Bandontwerper O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1905;


Jaap Holm en z'n vrinden
253 blz., [4de druk 1916]
Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 1, 1910; 2, 1914; 3, 1916; 5, 1920; 6, 1922; 7, 1924; 8, 1928; 9, 1930; 10, 1935; 11, 1938; 12, 1940; 13, 1945; 14, 1948; 15, 1952; 16, 1954; 17, 1956; 18, 1958; 19, 1960; 20, 1964; 21, 1967; 22, 1973; 23, 1975; 24, 1977; 25, 1977; 26, 1978; 27, 1979; 28, 1987; 29, 1988;


Jaap Holm en z'n vrinden
[8ste druk 1928]
Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 1, 1910; 2, 1914; 3, 1916; 4, 1916; 5, 1920; 6, 1922; 7, 1924; 9, 1930; 10, 1935; 11, 1938; 12, 1940; 13, 1945; 14, 1948; 15, 1952; 16, 1954; 17, 1956; 18, 1958; 19, 1960; 20, 1964; 21, 1967; 22, 1973; 23, 1975; 24, 1977; 25, 1977; 26, 1978; 27, 1979; 28, 1987; 29, 1988;


Jaap's gebed : eene vertelling
54 blz., [4de druk 1907]
Auteur W.J.D. van Dijck
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Ook verschenen als: "Jaap's gebed : eene vertelling door den schrijver van "Selcart";Jaap's gebed : een vertelling".
Annotatie: Druk 2, 1901; 3, 1901; 5, 1915;


Jaap's gebed : een vertelling
76 blz., [5de druk 1915]
Auteur W.J.D. van Dijck
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Ook verschenen als: "Jaap's gebed : eene vertelling door den schrijver van "Selcart";Jaap's gebed : eene vertelling".
Annotatie: Druk 2, 1901; 3, 1901; 4, 1907;


Jaaps avontuur
107 blz., [1ste druk 1931]
Auteur M.A.M. Renes-Boldingh
Illustrator Sierk C. Schröder
Annotatie: Druk 2, 1935; 5, 1973; 7, 1978; 11, 1994;


Jan Hoorenkamps overwinning
62 blz., [1ste druk 1917]
Auteur Gesina Ingwersen
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 2, 1922;

Open digitale versie op Delpher


Jan Sanders
158 blz., [1ste druk 1931]
Auteur D. Menkens-van der Spiegel
Illustrator Henk Poeder
Annotatie: Druk 2, ca. 1936;


Jan van den Molen
54 blz., [1ste druk 1930]
Auteur K. Albers
Illustrator Jan Post
Annotatie: Druk 2, 1934;


Jennie's geranium : uit het Engelsch
77 blz., [2de druk 1911]
Auteur C. van Ophemert
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1901;


Jeroen de onnoozele : een verhaal uit de dagen der hervorming (vervolg op Anna Vermuers)
93 blz., [3de druk 1913]
Auteur E. Gerdes
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 2, Hoveker te Amsterdam, ca. 1884;


Jessica's eerste gebed : uit het Engelsch
54 blz., [13de druk 1910]
Auteur Hesba Stretton
Illustrator Jan Visser
Annotatie: Ook verschenen als: "Jessica's eerste gebed : opnieuw bewerkt door W.P. Balkenende".
Annotatie: Druk 1, bij Reits, 1868; 10, bij Reits, 1888; 11, 1905; 12, 1906; 14, 1912; 15, 1916; 16, 1918; 17, 1922; 18, 1926; 19, 1931; 21, 1934; 22, 1936; 23, 1976; 24, 1977; 25, 1977; 26, 1980; 27, 1984; 28, 1989; 29, 1996;


Jessica's eerste gebed : uit het Engelsch
54 blz., [15de druk 1916]
Auteur Hesba Stretton
Illustrator Jan Visser
Annotatie: Ook verschenen als: "Jessica's eerste gebed : opnieuw bewerkt door W.P. Balkenende".
Annotatie: Druk 1, bij Reits, 1868; 10, bij Reits, 1888; 11, 1905; 12, 1906; 13, 1910; 14, 1912; 16, 1918; 17, 1922; 18, 1926; 19, 1931; 21, 1934; 22, 1936; 23, 1976; 24, 1977; 25, 1977; 26, 1980; 27, 1984; 28, 1989; 29, 1996;

Open het boekje


Jessica's eerste gebed : uit het Engelsch
54 blz., [18de druk 1926]
Auteur Hesba Stretton
Illustrator Jan Visser
Annotatie: Ook verschenen als: "Jessica's eerste gebed : opnieuw bewerkt door W.P. Balkenende".
Annotatie: Druk 1, bij Reits, 1868; 10, bij Reits, 1888; 11, 1905; 12, 1906; 13, 1910; 14, 1912; 15, 1916; 16, 1918; 17, 1922; 19, 1931; 21, 1934; 22, 1936; 23, 1976; 24, 1977; 25, 1977; 26, 1980; 27, 1984; 28, 1989; 29, 1996;


Jessica's eerste gebed : uit het Engelsch
54 blz., [19de druk 1931]
Auteur Hesba Stretton
Illustrator Jan Visser
Annotatie: Ook verschenen als: "Jessica's eerste gebed : opnieuw bewerkt door W.P. Balkenende".
Annotatie: Druk 1, bij Reits, 1868; 10, bij Reits, 1888; 11, 1905; 12, 1906; 13, 1910; 14, 1912; 15, 1916; 16, 1918; 17, 1922; 18, 1926; 21, 1934; 22, 1936; 23, 1976; 24, 1977; 25, 1977; 26, 1980; 27, 1984; 28, 1989; 29, 1996;


Jessica's moeder : uit het Engelsch
56 blz., [4de druk 1905]
Auteur Hesba Stretton
Illustrator W. Hoogenbos
Bandontwerper A. Rünckel
Annotatie: Druk 5, 1912; 6, 1919;


Jessica's moeder : uit het Engelsch
54 blz., [5de druk 1912]
Auteur Hesba Stretton
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 4, 1905; 6, 1919;


Jet Reinhart
94 blz., [1ste druk 1924]
Auteur Heleen
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 2, 1927; 3, 1937; 4, 1939; 5, 1947;

Open digitale versie op Delpher


Joël, een Galileesche jongen : uit het Engelsch vertaald door J. van Zuylen
205 blz., [1ste druk 1931]
Auteur A.F. Johnston
Illustrator Henk Poeder
Annotatie: Druk 2, 1935;


Jonge menschen van pakaan
157 blz., [1ste druk 1924]
Auteur Jan Veltman
Illustrator E.J. Veenendaal


Jongens en meisjes van alle-dag
189 blz., [2de druk 1925]
Auteur Ari Dane
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1913;


Jongensstrijd
80 blz., [1ste druk 1903]
Auteur J.L.F. de Liefde
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Druk 2, 1913;


Jongensstrijd
78 blz., [2de druk 1913]
Auteur J.L.F. de Liefde
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1903;


Jongensstrijd
110 blz., [3de druk 1927]
Auteur Wildeboer-Luitingh
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 1, 1903; 2, 1911;

Open het boekje


Kaatje's overdenkingen : een verhaal naar het leven, voor de grootste meisjes van de Zondagsschool
96 blz., [1ste druk 1899]
Auteur Johanna
Met 3 gekleurde


Kees in Engeland
156 blz., [1ste druk 1924]
Auteur Gesina Ingwersen
Illustrator E.J. Veenendaal


Keesje's leertijd in de tropen
94 blz., [1ste druk 1923]
Auteur Jac. Hazevoet
Illustrator Henk Poeder


Kermiskind
123 blz., [1ste druk 1928]
Auteur Linda Erics
Illustrator Annie van de Ruit


Kermiskind
123 blz., [2de druk ]
Auteur Linda Erics
Illustrator Annie van de Ruit
Annotatie: Druk 1, 1928;


Kinderen van 't Molenhuis
219 blz., [1ste druk 1925]
Auteur Jan Veltman
Illustrator Henk Poeder


Klein Anneke
54 blz., [1ste druk 1915]
Auteur Ida Keller
Illustrator O. Geerling


Klein maar dapper
62 blz., [1ste druk 1931]
Auteur D. Menkens-van der Spiegel
Illustrator Jeanne Faure


Kleine Fanny of het kind van de speelgoedkraam : vrij naar het Engelsch
78 blz., [1ste druk 1908]
Auteur Carolina
Annotatie: Druk 2, 1920;


Kleine Fanny of het kind van de speelgoedkraam : vrij naar het Engelsch
109 blz., [2de druk 1920]
Auteur Carolina
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1908;


Kleine Jozef : naar het Engelsch
56 blz., [2de druk 1904]
Auteur Adelpha
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Druk 1, 1887; 3, 1911;


Kleine Jozef : naar het Engelsch
62 blz., [3de druk 1911]
Auteur Adelpha
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1887; 2, 1904;


Klompenboertje
110 blz., [1ste druk 1925]
Auteur Linda Erics
Illustrator Johanna van de Ruit


Kopje onder en de gevolgen er van
54 blz., [1ste druk 1924]
Auteur Jan Veltman
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 2, 1930;


Kopje onder en de gevolgen er van
55 blz., [2de druk 1930]
Auteur Jan Veltman
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 1, 1924;

Open het boekje


Kozakkendag : geschiedkundig verhaal over Utrechts bevrijding der Fransche overheersching op 28 november 1813
157 blz., [1ste druk 1912]
Auteur P.A. Sparenburg Jr.
Illustrator O. Geerling


Laat uw licht schijnen : een verhaal van J. de Liefde, naverteld door
54 blz., [1ste druk 1925]
Auteur Johanna Breevoort
Illustrator E.J. Veenendaal


Langs den rand van den afgrond
54 blz., [1ste druk 1920]
Auteur Johanna Breevoort
Illustrator Frans van Noorden

Open digitale versie op Delpher


Lena : een bladzijde uit een levensgeschiedenis
56 blz., [2de druk 1903]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Met 2 gekleurde platen
Annotatie: Druk 1, 1896; 3, 1908;


Lena : een bladzijde uit een levensgeschiedenis
54 blz., [3de druk 1908]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator W. Hoogenbos
Annotatie: Druk 1, 1896; 2, 1903;


Lena en haar nichtjes
54 blz., [1ste druk 1915]
Auteur H. Streefkerk
Illustrator O. Geerling


Levi de boekenjood
56 blz., [1ste druk 1900]
Auteur Wilha. Riem Vis
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Druk 2, 1907;


Levi de boekenjood
54 blz., [2de druk 1907]
Auteur Wilha. Riem Vis
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Druk 1, 1900;


Lucie's levenskeus
155 blz., [1ste druk 1924]
Auteur Ida Keller
Illustrator Johanna van de Ruit


Martje
54 blz., [2de druk 1932]
Auteur A. de Graaff-Wüppermann
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 1, 1918;


Mathilde's kerstfeest : een verhaal
78 blz., [3de druk 1906]
Auteur Ida Keller
Illustrator W. Hoogenbos
Bandontwerper A. Rünckel
Annotatie: Druk 1, 1899;


Met de Eendracht
139 blz., [1ste druk 1929]
Auteur H. te Merwe
Illustrator Henk Poeder


Moeders kindje
61 blz., [1ste druk 1923]
Auteur Linda Erics
Illustrator O. Geerling

Open digitale versie op Delpher


Moeders kleine held
94 blz., [1ste druk 1920]
Auteur S.J. Loosjes-Brutel de la Rivière
Illustrator Frans van Noorden

Open digitale versie op Delpher


Moeders tekst
110 blz., [1ste druk 1926]
Auteur Jo van Haarlem
Illustrator O. Geerling


Moeten of mogen
78 blz., [1ste druk 1930]
Auteur Catharina Bronsveld
Illustrator Annie van de Ruit


Naar den molen
54 blz., [1ste druk 1923]
Auteur G. Schroover Jr.
Illustrator Henk Poeder

Open digitale versie op Delpher


Naar huis : een historische novelle uit de dagen van gravin Jacoba's ondergang (1427 en 1428)
158 blz., [2de druk 1929]
Auteur L. Penning
Illustrator E.J. Veenendaal
Annotatie: Druk 1, 1906;


Naar huis! : naar het Engelsch
80 blz., [1ste druk ]
Auteur P.C. Tijssen
Met twee gekleurde platen


Naar Moscou
157 blz., [1ste druk 1910]
Auteur A. van der Flier
Illustrator O. Geerling


Naar zee! : een verhaal voor onze jongens 1648-1651
155 blz., [2de druk 1915]
Auteur W.J.D. van Dijck
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 3, 1930;


Naar zee! : een verhaal voor onze jongens 1648-1651
157 blz., [3de druk 1930]
Auteur W.J.D. van Dijck
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 2, 1915;


Nakomertje
110 blz., [1ste druk 1922]
Auteur Catharina Bronsveld
Illustrator Frans van Noorden


Nergens thuis : een verhaal
55 blz., [2de druk 1901]
Auteur Elisabeth
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Druk 1, 1897; 3, 1907; 4, 1917; 5, 1925; 6, 1931;


Nergens thuis : een verhaal
53 blz., [3de druk 1907]
Auteur Elisabeth
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1897; 2, 1901; 4, 1917; 5, 1925; 6, 1931;


Nergens thuis : een verhaal
54 blz., [4de druk 1917]
Auteur Elisabeth
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 1, 1897; 2, 1901; 3, 1907; 5, 1925; 6, 1931;


Nergens thuis : een verhaal
54 blz., [6de druk 1931]
Auteur Elisabeth
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 1, 1897; 2, 1901; 3, 1907; 4, 1917; 5, 1925;


Niet ledig weergekeerd
157 blz., [1ste druk 1920]
Auteur Ida Keller
Illustrator Frans van Noorden

Open digitale versie op Delpher


Niet met handen gemaakt
110 blz., [1ste druk 1923]
Auteur Ida Keller
Illustrator O. Geerling


Nog niet te laat
96 blz., [1ste druk 1904]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator A. Rünckel


Nol
110 blz., [1ste druk 1916]
Auteur E. Palma
Illustrator G.


Nooit eene andere vriendin
54 blz., [1ste druk 1924]
Auteur Johanna Breevoort
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Ook verschenen als: "Nooit een andere vriendin".
Annotatie: Druk 2, 1927; 3, 1934; 4, 1937;


Nooit eene andere vriendin
54 blz., [2de druk 1927]
Auteur Johanna Breevoort
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Ook verschenen als: "Nooit een andere vriendin".
Annotatie: Druk 1, 1924; 3, 1934; 4, 1937;


Norsche Gijs of de scheidsmuur verbroken
64 blz., [1ste druk 1901]
Auteur J.F. Buisman
Illustrator A. Rünckel

Open digitale versie op DBNL


Om de kroon van Frankrijk
157 blz., [1ste druk 1912]
Auteur A. van der Flier
Illustrator O. Geerling


Om een puntenslijper
54 blz., [1ste druk 1929]
Auteur L.A. Lever-Brouwer
Illustrator Henk Poeder
Annotatie: Druk 2, 1932;


Om een puntenslijper
74 blz., [2de druk 1932]
Auteur L.A. Lever-Brouwer
Illustrator Henk Poeder
Annotatie: Druk 1, 1929;


Om moeder en Anneke
78 blz., [1ste druk 1918]
Auteur Jan Veltman
Met een gekleurde plaat en twee zwart-wit platen

Open digitale versie op Delpher


Om twee schitteroogjes
78 blz., [1ste druk 1911]
Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 2, 1916; 3, 1919; 4, 1923; 5, 1927; 6, 1931; 7, 1934; 8, 1939; 10, 1950; 11, 1955; 12, 1960;


Om twee schitteroogjes
78 blz., [3de druk 1919]
Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator Frans van Noorden, O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1911; 2, 1916; 4, 1923; 5, 1927; 6, 1931; 7, 1934; 8, 1939; 10, 1950; 11, 1955; 12, 1960;


Om twee schitteroogjes
78 blz., [4de druk 1923]
Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator Frans van Noorden
Bandontwerper O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1911; 2, 1916; 3, 1919; 5, 1927; 6, 1931; 7, 1934; 8, 1939; 10, 1950; 11, 1955; 12, 1960;


Om twee schitteroogjes
78 blz., [7de druk 1934]
Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator Frans van Noorden
Bandontwerper O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1911; 2, 1916; 3, 1919; 4, 1923; 5, 1927; 6, 1931; 8, 1939; 10, 1950; 11, 1955; 12, 1960;

Open digitale versie op Delpher


Onder de menschen
78 blz., [1ste druk 1913]
Auteur Tina
Illustrator O. Geerling


Onder Gods vaandel
93 blz., [1ste druk 1925]
Auteur Johanna Breevoort
Illustrator Henk Poeder

Open digitale versie op Delpher


Onder het dakvenster
54 blz., [1ste druk 1915]
Auteur Maria Laarman
Illustrator O. Geerling


Onder het oude dak : naar het Engelsch
55 blz., [2de druk 1906]
Auteur Hesba Stretton
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Ook verschenen als: "Onder het oude dak".
Annotatie: Druk 3, 1927;


Onder het oude dak : naar het Engelsch
62 blz., [3de druk 1927]
Auteur Hesba Stretton
Illustrator Henk Poeder
Annotatie: Ook verschenen als: "Onder het oude dak".
Annotatie: Druk 2, 1906;


Onder zes nichtjes en neefjes
204 blz., [3de druk 1917]
Auteur J.L.F. de Liefde
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 1, 1908; 2, 1916; 4, 1924; 5, 1931;


Onder zes nichtjes en neefjes
181 blz., [4de druk 1924]
Auteur J.L.F. de Liefde
Illustrator Johanna van de Ruit
Bandontwerper J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 1, 1908; 2, 1916; 3, 1917; 5, 1931;

Open digitale versie op Delpher


Onder zes nichtjes en neefjes
222 blz., [5de druk 1931]
Auteur J.L.F. de Liefde
Illustrator Sierk C. Schröder
Annotatie: Druk 1, 1908; 2, 1916; 3, 1917; 4, 1924;


Oom Frits of het gouden tientje : een kerstvertelling
53 blz., [5de druk 1926]
Auteur Betsy
Illustrator E.J. Veenendaal
Annotatie: Druk 1, 1889; 3, 1905; 4, 1912;


Oost West Thuis Best
54 blz., [1ste druk 1917]
Auteur Ida Keller
Met twee gekleurde platen


Op de rechte plaats
54 blz., [1ste druk 1925]
Auteur Francina
Illustrator Johanna van de Ruit


Op het zonnige plekje
54 blz., [1ste druk 1918]
Auteur Johanna
Illustrator C. Clark
Annotatie: Druk 2, 1932;


Op het zonnige plekje
54 blz., [2de druk 1932]
Auteur Johanna
Illustrator C. Clark
Annotatie: Druk 1, 1918;


Op Vredebest
110 blz., [2de druk 1929]
Auteur S.J. Loosjes-Brutel de la Rivière
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 1, 1918;


Ouwe Bram
110 blz., [1ste druk 1930]
Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 2, 1913; 3, 1916; 4, 1919; 5, 1921; 6, 1924; 7, 1926; 8, 1930; 9, 1933; 10, 1935; 11, 1937; 12, 1948; 13, 1951; 14, 1954; 15, 1956; 16, 1958; 17, 1961; 18, 1964; 19, 1967; 20, 1973; 21, 1977; 23, 1979; 24, 1984; 25, 1988; 26, 1993;


Ouwe Bram
109 blz., [4de druk 1919]
Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 1, 1930; 2, 1913; 3, 1916; 5, 1921; 6, 1924; 7, 1926; 8, 1930; 9, 1933; 10, 1935; 11, 1937; 12, 1948; 13, 1951; 14, 1954; 15, 1956; 16, 1958; 17, 1961; 18, 1964; 19, 1967; 20, 1973; 21, 1977; 23, 1979; 24, 1984; 25, 1988; 26, 1993;


Ouwe Bram
109 blz., [5de druk 1921]
Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 1, 1930; 2, 1913; 3, 1916; 4, 1919; 6, 1924; 7, 1926; 8, 1930; 9, 1933; 10, 1935; 11, 1937; 12, 1948; 13, 1951; 14, 1954; 15, 1956; 16, 1958; 17, 1961; 18, 1964; 19, 1967; 20, 1973; 21, 1977; 23, 1979; 24, 1984; 25, 1988; 26, 1993;


Ouwe Bram
110 blz., [7de druk 1926]
Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 1, 1930; 2, 1913; 3, 1916; 4, 1919; 5, 1921; 6, 1924; 8, 1930; 9, 1933; 10, 1935; 11, 1937; 12, 1948; 13, 1951; 14, 1954; 15, 1956; 16, 1958; 17, 1961; 18, 1964; 19, 1967; 20, 1973; 21, 1977; 23, 1979; 24, 1984; 25, 1988; 26, 1993;


Ouwe Bram
110 blz., [8ste druk 1930]
Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 1, 1930; 2, 1913; 3, 1916; 4, 1919; 5, 1921; 6, 1924; 7, 1926; 9, 1933; 10, 1935; 11, 1937; 12, 1948; 13, 1951; 14, 1954; 15, 1956; 16, 1958; 17, 1961; 18, 1964; 19, 1967; 20, 1973; 21, 1977; 23, 1979; 24, 1984; 25, 1988; 26, 1993;


Overwonnen : een verhaal
76 blz., [1ste druk 1919]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator Frans van Noorden


Overwonnen
78 blz., [2de druk 1930]
Auteur Johanna Breevoort
Illustrator B.S. Claus
Annotatie: Druk 1, 1924;


Overwonnen door geweld
96 blz., [1ste druk 1901]
Auteur A. van der Flier
Illustrator A. Rünckel

Open digitale versie op DBNL


Peerke en z'n kameraden
189 blz., [2de druk 1922]
Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 1, 1919; 3, 1926; 4, 1929; 5, 1933; 6, 1935; 7, 1937; 8, 1948; 9, 1949; 10, 1954; 11, 1957; 12, 1960; 13, 1962; 15, 1967; 16, 1971; 17, 1975; 18, 1977; 19, 1980; 20, 1983; 21, 1987; 22, 1993;


Peerke en z'n kameraden
190 blz., [4de druk 1929]
Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 1, 1919; 2, 1922; 3, 1926; 5, 1933; 6, 1935; 7, 1937; 8, 1948; 9, 1949; 10, 1954; 11, 1957; 12, 1960; 13, 1962; 15, 1967; 16, 1971; 17, 1975; 18, 1977; 19, 1980; 20, 1983; 21, 1987; 22, 1993;


Piet-Jiet
94 blz., [1ste druk 1927]
Auteur F. Kragt Hzn
Illustrator Henk Poeder


Pret in 't zicht
78 blz., [1ste druk 1909]
Auteur Wilha. Riem Vis
Illustrator O. Geerling


Pyari, de circus-heldin uit Engelsch-Indië : vrij naar het Engelsch
54 blz., [1ste druk 1906]
Auteur Quirina
Illustrator W. Hoogenbos
Bandontwerper A. Rünckel
Annotatie: Druk 2, 1913;


Rafaël Othello
110 blz., [1ste druk 1915]
Auteur Ida Keller
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 2, 1931;

Open digitale versie op Delpher


Rafaël Othello
94 blz., [2de druk 1931]
Auteur Ida Keller
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1915;


Recht in de oogen zien
78 blz., [1ste druk 1926]
Auteur Catharina Bronsveld
Illustrator O. Geerling


Reina's eerste H.B.S.-jaar
203 blz., [1ste druk 1929]
Auteur Heleen
Illustrator Jeanne Faure
Bandontwerper Titus Leeser
Annotatie: Druk 2, 1939; 3, 1941;


Remy's kerstroos
110 blz., [1ste druk 1922]
Auteur Ida Keller
Illustrator O. Geerling

Open digitale versie op Delpher


Riccardo de geitenhoeder
189 blz., [1ste druk 1921]
Auteur Ida Keller
Illustrator O. Geerling

Open digitale versie op Delpher


Riek's teleurstelling
78 blz., [1ste druk 1932]
Auteur J.H. Huisman-Schippers
Illustrator J.G. Kesler


Rijken en armen ontmoeten elkander
112 blz., [1ste druk 1898]
Auteur Wilha. Riem Vis


Rika van de Zandhoeve
157 blz., [2de druk 1926]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator Henk Poeder
Annotatie: Druk 1, 1908;

Open digitale versie op Delpher


Rimkje's rapport
206 blz., [1ste druk 1918]
Auteur Ari Dane
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 2, 1929;


Rimkje's rapport
198 blz., [2de druk 1929]
Auteur Ari Dane
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 1, 1918;


Roel Ros
190 blz., [1ste druk 1922]
Auteur Jan Veltman
Illustrator Frans van Noorden


Roepstemmen : oorspronkelijk verhaal
54 blz., [1ste druk 1912]
Auteur Marie
Illustrator O. Geerling


Roetmop
61 blz., [1ste druk 1920]
Auteur A. de Graaff-Wüppermann
Illustrator Ina Rahusen


Rondom grootvader
78 blz., [1ste druk 1926]
Auteur Heleen
Illustrator O. Geerling


Ruim de steenen weg
56 blz., [1ste druk 1905]
Auteur Betsy
Illustrator W. Hoogenbos
Annotatie: Druk 2, 1915; 3, 1924;


Ruim de steenen weg
54 blz., [2de druk 1915]
Auteur Betsy
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1905; 3, 1924;


Ruim de steenen weg
54 blz., [3de druk 1924]
Auteur Betsy
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1905; 2, 1915;

Open digitale versie op Delpher


Samoea en Ronto
54 blz., [1ste druk 1907]
Auteur H.B. de la Bassecour Caan
Illustrator O. Geerling

Open digitale versie op Delpher


Schapen zonder herder
126 blz., [1ste druk 1931]
Auteur K. Albers
Illustrator Henk Poeder


Schieringers
111 blz., [1ste druk 1923]
Auteur Jan Veltman
Illustrator O. Geerling

Open digitale versie op Delpher


Schobbertje
125 blz., [1ste druk 1927]
Auteur Jan van Batenburg
Illustrator O. Geerling


Sidsel : uit het Deensch naverteld
56 blz., [1ste druk 1904]
Auteur Elisabeth
Illustrator W. Hoogenbos
Annotatie: Druk 2, 1911;


Sidsel : uit het Deensch naverteld
54 blz., [2de druk 1911]
Auteur Elisabeth
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1904;


Slechts een aarden vat
156 blz., [1ste druk 1913]
Auteur Ida Keller
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 2, 1928;


Slechts een aarden vat
156 blz., [2de druk 1928]
Auteur Ida Keller
Illustrator Henk Poeder
Annotatie: Druk 1, 1913;


Soldaat tegen wil en dank
62 blz., [1ste druk 1905]
Auteur W.J.D. van Dijck
Annotatie: Druk 2, 1918;


Soldaat tegen wil en dank
62 blz., [2de druk 1918]
Auteur W.J.D. van Dijck
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 1, 1905;


Sterker dan Simson
94 blz., [3de druk 1921]
Auteur A.C. van der Mast
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1913; 2, 1918;


Suze Boorsma's strijd
54 blz., [1ste druk 1924]
Auteur Francina
Illustrator O. Geerling


Tante Betje en haar pleegkind : een ware geschiedenis
80 blz., [1ste druk 1905]
Auteur Ida Keller
Illustrator W. Hoogenbos
Bandontwerper A. Rünckel


Te laat : een verhaal
110 blz., [2de druk 1894]
Auteur C.F. Schöttelndreiër
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 1, 1883; 3, 1905; 4, 1921;


Te laat : een verhaal
80 blz., [3de druk 1905]
Auteur C.F. Schöttelndreiër
Illustrator W. Hoogenbos
Annotatie: Druk 1, 1883; 2, 1894; 4, 1921;


Ten dage als ik riep : een verhaal van de bevrijding der Hongaarsche predikanten door Admiraal Michiel de Ruyter
201 blz., [2de druk 1927]
Auteur L. Penning
Met geen illustraties
Annotatie: Ook verschenen als: "Ten dage als ik riep : een verhaal van de bevrijding der Hongaarse predikanten door Admiraal Michiel de Ruyter".
Annotatie: Druk 1, 1926;


Ter elfder ure : een verhaal voor jong en oud
63 blz., [2de druk 1896]
Auteur Betsy
Met gekleurde platen
Annotatie: Druk 1, 1886;


Teruggebracht : een ware gebeurtenis, opnieuw verteld
54 blz., [2de druk 1917]
Auteur Johanna
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Ook verschenen als: "Teruggebracht : een ware gebeurtenis naverteld".
Annotatie: Druk 1, 1901;

Open digitale versie op Delpher


Teruggeroepen
125 blz., [1ste druk 1926]
Auteur Johanna Breevoort
Illustrator E.J. Veenendaal


Theodora, Godsgeschenk : geheel vrij bewerkt
54 blz., [1ste druk 1910]
Auteur Quirina
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 2, 1918;


Thuis best : uit het Engelsch door Alma
54 blz., [2de druk 1908]
Auteur Hesba Stretton
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, bij Leeflang, 1881;


Toch de sterkste
54 blz., [1ste druk 1929]
Auteur H. te Merwe
Illustrator Jan Wiegman
Annotatie: Druk 2, 1936;


Toch een jongen
78 blz., [1ste druk 1929]
Auteur D. Menkens-van der Spiegel
Illustrator O. Geerling


Tòch een kerstkindje
93 blz., [1ste druk 1929]
Auteur Catharina Bronsveld
Illustrator Jeanne Faure


Toch een prijs
78 blz., [1ste druk 1906]
Auteur J.L.F. de Liefde
Illustrator Gouma?
Bandontwerper A. Rünckel
Annotatie: Druk 2, 1914;


Toch een prijs
78 blz., [2de druk 1914]
Auteur J.L.F. de Liefde
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1906;


Toch op Veldzicht
62 blz., [1ste druk 1921]
Auteur Jo van Haarlem
Illustrator J.G. Kesler


Toch verzoend
54 blz., [1ste druk 1927]
Auteur Francina
Illustrator O. Geerling


Toen 't stormde in Dordt
197 blz., [1ste druk 1928]
Auteur J. Snoep Jr.
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 2, 1980;


Toen 't vacantie was
79 blz., [1ste druk 1930]
Auteur Nans
Illustrator Henk Poeder


Toen de lantaarn in het schuurtje brandde
141 blz., [1ste druk 1930]
Auteur A.C. van der Mast
Illustrator Henk Poeder
Annotatie: Druk 2, 1930;


Toen de ster verscheen
78 blz., [1ste druk 1928]
Auteur Catharina Bronsveld
Illustrator Annie van de Ruit
Annotatie: Druk 2, 1934;


Toen Elsa op Welgelegen was
94 blz., [1ste druk 1925]
Auteur S.J. Loosjes-Brutel de la Rivière
Illustrator Henk Poeder

Open het boekje


Toen het kerstmis werd
109 blz., [1ste druk 1930]
Auteur J.H. van der Lichte
Illustrator Jeanne Faure


Toen vader werkeloos was
63 blz., [1ste druk 1932]
Auteur Carla
Illustrator Jan Wiegman


Tot den dood getrouw
109 blz., [2de druk 1910]
Auteur A. van der Flier
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Ook verschenen als: "Tot de dood getrouw".
Annotatie: Druk 1, 1903;


Tot een zegen
157 blz., [1ste druk 1919]
Auteur Ida Keller
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 2, 1926;


Tot vrijheid geroepen of uit het Jodendom tot den Christus : een verhaal
80 blz., [1ste druk 1901]
Auteur Ida Keller
Illustrator A. Rünckel


Truitje
186 blz., [1ste druk 1923]
Auteur Gesina Ingwersen
Illustrator Henk Poeder
Annotatie: Druk 2, 1925; 3, 1930;

Open digitale versie op Delpher


Truitje
186 blz., [2de druk 1925]
Auteur Gesina Ingwersen
Illustrator Henk Poeder
Annotatie: Druk 1, 1923; 3, 1930;

Open het boekje


Truitje
221 blz., [3de druk 1930]
Auteur Gesina Ingwersen
Illustrator Henk Poeder
Annotatie: Druk 1, 1923; 2, 1925;


Truus Manders
54 blz., [1ste druk 1930]
Auteur Francina
Illustrator Henk Poeder
Annotatie: Druk 2, 1933;


Twee gewichtige zondagen
56 blz., [2de druk 1904]
Auteur J.F. Buisman
Met twee gekleurde platen
Annotatie: Druk 1, 1900; 3, 1913;

Open digitale versie op DBNL


Twee gewichtige zondagen
62 blz., [3de druk 1913]
Auteur J.F. Buisman
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1900; 2, 1904;


Twee jaar op 't jachthuis
110 blz., [1ste druk 1928]
Auteur A. de Graaff-Wüppermann
Illustrator Jeanne Faure


Twee weezen : een verhaal voor meisjes
54 blz., [2de druk 1892]
Auteur Betsy
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Druk 1, 1885; 3, 1903; 4, 1911;
LET OP: Omslag van druk 3


Twee weezen : een verhaal voor meisjes
54 blz., [4de druk 1911]
Auteur Betsy
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1885; 2, 1892; 3, 1903;


Twee zusters : een verhaal
91 blz., [1ste druk 1920]
Auteur Marie
Illustrator Frans van Noorden


Tweeërlei kerstdag
64 blz., [1ste druk 1913]
Auteur J. Bressen
Illustrator O. Geerling


Tweeërlei levensvreugd
109 blz., [1ste druk 1930]
Auteur Ida Keller
Illustrator J.G. Kesler


Tweeërlei loon : een verhaal uit de dagen der hervorming (vervolg op de slang in het paradijs, Anna Vermuers en Jeroen de onnoozele)
93 blz., [3de druk 1913]
Auteur E. Gerdes
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, Hoveker Amsterdam, 1880; 2, Hoveker Amsterdam, 1884;


Uit den jongenstijd van Elias Karbel
109 blz., [1ste druk 1921]
Auteur Jan Veltman
Illustrator Frans van Noorden


Uit doodsgevaren gered : een verhaal uit den Franschen tijd
54 blz., [1ste druk 1908]
Auteur H. Alkema
Illustrator O. Geerling


Uit het leven van een circusgezin : oorspronkelijk verhaal
62 blz., [1ste druk 1912]
Auteur Marie
Illustrator O. Geerling


Uit het vuur gerukt
158 blz., [1ste druk 1909]
Auteur Ida Keller
Illustrator O. Geerling


Uit liefde tot Hem
62 blz., [1ste druk 1907]
Auteur Ida Keller
Illustrator O. Geerling


Uit nood en dood gered
80 blz., [1ste druk 1903]
Auteur P. Brouwer
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Druk 2, 1910;


Uit nood en dood gered
64 blz., [2de druk 1910]
Auteur P. Brouwer
Illustrator O. Geerling
Bandontwerper A. Rünckel
Annotatie: Druk 1, 1903;


Uit verlies winst
142 blz., [1ste druk 1931]
Auteur Ida Keller
Illustrator Annie van de Ruit


Uit verlies winst : een verhaal
109 blz., [1ste druk 1911]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator O. Geerling


Vader en zoon
62 blz., [2de druk 1914]
Auteur P. Brouwer
Illustrator A. Rünckel
Bandontwerper O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1905;


Vaderlandsche gedenkdagen 4 : Waterloo
80 blz., [2de druk ]
Auteur H.J. van Lummel
Illustrator Willy S.
Bandontwerper A. Rünckel
Annotatie: Druk 1, 1899;


Vaders kind
[1ste druk 1921]
Auteur E. Palma
Illustrator Frans van Noorden


Vadertje Wim
158 blz., [1ste druk 1922]
Auteur Jan Veltman
Illustrator E.J. Veenendaal


Valsch beschuldigd
62 blz., [1ste druk 1918]
Auteur P.A. Sparenburg Jr.
Illustrator Frans van Noorden


Van Afrika's westkust : een zendingsverhaal
53 blz., [1ste druk 1912]
Auteur P.A. Sparenburg Jr.
Illustrator O. Geerling


Van dakpannen en padzoekers
187 blz., [1ste druk 1924]
Auteur Jan Veltman
Illustrator E.J. Veenendaal


Van drie schooljongens
110 blz., [1ste druk 1921]
Auteur Jo van Haarlem
Illustrator Frans van Noorden


Van een jongen en een meisje
54 blz., [1ste druk 1913]
Auteur A.N.-S.
Illustrator O. Geerling


Van een jonker die werkman en van een boendermaker die jonker wilde worden
157 blz., [1ste druk 1925]
Auteur Jan Veltman
Illustrator E.J. Veenendaal


Van een leelijk ding in een mooie kamer
78 blz., [1ste druk 1916]
Auteur A.C. van der Mast
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 2, 1924;


Van een leelijk ding in een mooie kamer
78 blz., [2de druk 1924]
Auteur A.C. van der Mast
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1916;


Van kerstfeest tot kerstfeest
77 blz., [1ste druk 1918]
Auteur Dina
Met 1 gekleurde plaat en 2 zwartwit platen

Open digitale versie op Delpher


Van kinderen en hondjes
78 blz., [2de druk 1923]
Auteur Cora C.G.
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1910;


Van klein tot groot : een verhaal uit onzen tijd
64 blz., [1ste druk 1903]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator W. Hoogenbos


Van Piet en Geetje
53 blz., [3de druk 1923]
Auteur J.L.F. de Liefde
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 1, 1902; 2, 1908; 4, 1928;


Van Piet en Geetje
53 blz., [4de druk 1928]
Auteur J.L.F. de Liefde
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 1, 1902; 2, 1908; 3, 1923;


Van Snoesje en van Tamboertje
62 blz., [2de druk 1916]
Auteur Hilbrandt Boschma
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging, 1901; 3, 1924;


Van spruit tot boom : een geschiedenis
74 blz., [1ste druk ca. 1919]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator O. Geerling


Van twee Indische meisjes
92 blz., [1ste druk 1926]
Auteur Jac. Hazevoet
Illustrator E.J. Veenendaal


Van twee zusjes en drie broertjes
54 blz., [1ste druk 1918]
Auteur Johanna Breevoort
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 2, 1923;
LET OP: Omslag van druk 2


Van twee zusjes en drie broertjes
54 blz., [2de druk 1923]
Auteur Johanna Breevoort
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 1, 1918;


Van vijf rijksdaalders en een gulden
94 blz., [1ste druk 1928]
Auteur A.C. van der Mast
Illustrator E.J. Veenendaal
Annotatie: Druk 2, 1934; 3, 1979;


Ver van huis
110 blz., [1ste druk 1927]
Auteur Heleen
Illustrator Henk Poeder


Vergaard en bewaard
54 blz., [1ste druk 1920]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator Frans van Noorden


Vergeef ons onze schulden : naar het Engelsch
54 blz., [2de druk 1925]
Auteur C. van Ophemert
Illustrator Henk Poeder
Annotatie: Druk 1, 1903;


Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren : naar het Engelsch
56 blz., [1ste druk 1903]
Auteur C. van Ophemert
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Ook verschenen als: "Vergeef ons onze schulden : naar het Engelsch".
Annotatie: Druk 2, 1925;


Vergeeft elkander
158 blz., [1ste druk 1918]
Auteur Gesina Ingwersen
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 2, 1921; 3, 1930; 4, 1940; 5, 1941;


Vergeeft elkander
157 blz., [3de druk 1930]
Auteur Gesina Ingwersen
Illustrator Henk Poeder
Annotatie: Druk 1, 1918; 2, 1921; 4, 1940; 5, 1941;

Open het boekje


Verloren voor een tijd
156 blz., [1ste druk 1918]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator Frans van Noorden


Verteluurtje
24 blz., [1ste druk 1918]
Auteur Johanna
Illustrator O. Geerling

Open digitale versie op Delpher


Volkomen veilig : een verhaal uit den tijd der kerkhervorming in België
158 blz., [1ste druk 1910]
Auteur Salvafama
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 2, 1919;


Volkomen veilig : een verhaal uit den tijd der kerkhervorming in België
158 blz., [2de druk 1919]
Auteur Salvafama
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1910;


Voor het eerst van huis : oorspronkelijk verhaal
77 blz., [1ste druk 1911]
Auteur Hermanna
Illustrator O. Geerling


Vreewald's molen
[1ste druk 1911]
Auteur W. Schippers
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 3, 1986;


Waar een wil is, is een weg
110 blz., [2de druk 1917]
Auteur A. van der Flier
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 1, 1906;


Waar woont het geluk?
157 blz., [1ste druk 1914]
Auteur Anthonia Margaretha
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 2, 1922;


Waartoe groote rampen soms dienen moeten : een verhaal tijdens den grooten veenbrand in 1833
53 blz., [2de druk 1909]
Auteur Wilha. Riem Vis
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1896;


Wardje Rap
157 blz., [1ste druk 1919]
Auteur Jan Veltman
Illustrator O. Geerling


Wat grootmoeder voorspelde : een ware gebeurtenis
110 blz., [1ste druk 1917]
Auteur Johanna
Illustrator Frans van Noorden

Open digitale versie op Delpher


Wat Hansje gaf
24 blz., [1ste druk 1917]
Auteur J.L.F. de Liefde
Met een gekleurde plaat
Annotatie: Druk 2, 1927;

Open het boekje


Wat Mies schreef
158 blz., [1ste druk 1921]
Auteur Catharina Bronsveld
Illustrator Tjeerd Bottema


Weer oranje boven! : een verhaal uit de omwenteling van 1813 in Den Haag
62 blz., [1ste druk 1910]
Auteur H. Alkema
Illustrator O. Geerling


Weldoen zonder geld
62 blz., [3de druk 1917]
Auteur Betsy
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 1, 1889; 2, 1895;


Wie had dat gedacht!
54 blz., [3de opnieuw bewerkte druk 1920]
Auteur Betsy
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Druk 1, 1886; 2, 1904;

Open digitale versie op Delpher


Wie was de moedigste?
54 blz., [1ste druk 1931]
Auteur J.H. Huisman-Schippers
Illustrator Henk Poeder


Wij weten niets; God regeert
238 blz., [1ste druk 1921]
Auteur Jan Veltman
Illustrator Frans van Noorden


Willem Reys en de zwavelstokkenkoopman
80 blz., [1ste druk 1901]
Auteur Wilha. Riem Vis
Illustrator A. Rünckel

Open het boekje


Willem uit den kermiswagen
64 blz., [1ste druk 1901]
Auteur Ila
Illustrator A. Rünckel
Annotatie: Druk 2, 1915;

Open het boekje


Willem Wijcherts : een dappere Alkmaarder jongen
159 blz., [1ste druk 1909]
Auteur Jan van de Croese
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 2, 1916; 3, 1920; 4, 1923; 5, 1926; 6, 1931; 7, 1935; 8, 1937;


Willem Wijcherts : een dappere Alkmaarder jongen
189 blz., [4de druk 1923]
Auteur Jan van de Croese
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 1, 1909; 2, 1916; 3, 1920; 5, 1926; 6, 1931; 7, 1935; 8, 1937;


Willem Wijcherts : een dappere Alkmaarder jongen
189 blz., [5de druk 1926]
Auteur Jan van de Croese
Illustrator J.H. Isings jr.
Annotatie: Druk 1, 1909; 2, 1916; 3, 1920; 4, 1923; 6, 1931; 7, 1935; 8, 1937;


Wolken met zilveren rand : oorspronkelijk verhaal
62 blz., [2de druk 1921]
Auteur Marie
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1916; 3, 1930;

Open digitale versie op Delpher


Wolken met zilveren rand : oorspronkelijk verhaal
62 blz., [3de druk 1930]
Auteur Marie
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1916; 2, 1921;


Wonderlijk bevrijd : een verhaal
54 blz., [3de druk 1911]
Auteur A.J. Hoogenbirk
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1886; 2, 1894;


Wout de scheepsjongen
78 blz., [1ste druk 1925]
Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator E.J. Veenendaal
Annotatie: Druk 2, 1927; 3, 1931; 4, 1933; 5, 1936; 6, 1948; 7, 1954; 8, 1957; 9, 1961; 10, 1980; 11, 1993;

Open digitale versie op Delpher


Wout de scheepsjongen
78 blz., [2de druk 1927]
Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator E.J. Veenendaal
Annotatie: Druk 1, 1925; 3, 1931; 4, 1933; 5, 1936; 6, 1948; 7, 1954; 8, 1957; 9, 1961; 10, 1980; 11, 1993;


Wout de scheepsjongen
78 blz., [3de druk 1931]
Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator E.J. Veenendaal
Annotatie: Druk 1, 1925; 2, 1927; 4, 1933; 5, 1936; 6, 1948; 7, 1954; 8, 1957; 9, 1961; 10, 1980; 11, 1993;


Zij die de zee bevaren : een historisch verhaal bewerkt naar het dagverhaal van den scheepsdokter J. Hanou en dat van den eersten stuurman H. Vierow
93 blz., [1ste druk 1927]
Auteur T. Bokma
Illustrator Jan Wiegman


Zijn koning
62 blz., [1ste druk 1924]
Auteur Gesina Ingwersen
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 2, 1931;


Zijn wensch verkregen
62 blz., [2de druk 1919]
Auteur Wilha. Riem Vis
Illustrator O. Geerling
Annotatie: Druk 1, 1914;

Open het boekje


Zonder God in de wereld
78 blz., [1ste druk 1912]
Auteur Wilha. Riem Vis
Illustrator O. Geerling

Open het boekje


Zonnestralen 1a : bijbelsche geschiedenissen voor school en huis
95 blz., [1ste druk ]
Auteur J. Schouten
Illustrator A. Rünckel


Zonnestralen 1b : bijbelsche geschiedenissen voor school en huis
96 blz., [1ste druk ]
Auteur J. Schouten
Illustrator A. Rünckel


Zoo'n vreemde jongen
157 blz., [1ste druk 1917]
Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Ook verschenen als: "Zo'n vreemde jongen".
Annotatie: Druk 2, 1918; 3, 1924; 4, 1929; 5, 1933; 6, 1935; 7, 1937; 8, 1939; 9, 1950; 11, 1962; 12, 1983; 13, 1995;

Open digitale versie op Delpher


Zoo'n vreemde jongen
108 blz., [3de druk 1924]
Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator Frans van Noorden
Annotatie: Ook verschenen als: "Zo'n vreemde jongen".
Annotatie: Druk 1, 1917; 2, 1918; 4, 1929; 5, 1933; 6, 1935; 7, 1937; 8, 1939; 9, 1950; 11, 1962; 12, 1983; 13, 1995;
LET OP: Omslag van druk 4


Zoo'n vreemde jongen
127 blz., [4de druk 1929]
Auteur W.G. van de Hulst
Illustrator W.G. van de Hulst jr.
Annotatie: Ook verschenen als: "Zo'n vreemde jongen".
Annotatie: Druk 1, 1917; 2, 1918; 3, 1924; 5, 1933; 6, 1935; 7, 1937; 8, 1939; 9, 1950; 11, 1962; 12, 1983; 13, 1995;


Zwervers
54 blz., [1ste druk 1928]
Auteur H. te Merwe
Illustrator Jan Wiegman
Annotatie: Druk 2, 1932; 3, 1937; 4, 1947;