Overzicht boekjes verschenen in de serie

Zaadkorrels

Uitgaven van het Evangelisch Verbond te Amsterdam

Pdf_printvriendelijke versie (compact)


Serienummer 1

De beproevingen van Letje Young
16 blz., [1ste druk ca. 1870]

Serienummer 1

Letty's droefheid
16 blz., [1ste druk ca. 1870]

Serienummer 1

Matje en Tom
16 blz., [1ste druk ca. 1870]

Serienummer 1

Twaalf gulden en honderd twintig duizend gulden en de ontevreden slinger
16 blz., [1ste druk ca. 1870]

Serienummer 1

Wat er van Wim's ledigloopen kwam
16 blz., [1ste druk ca. 1870]

Serienummer 1

Wie was de dief? of het verloren zakmes
16 blz., [1ste druk ca. 1870]

Serienummer 2

De bloem der kinderen
16 blz., [1ste druk ca. 1870]

Serienummer 2

De kleine Wim, of God weet het 't beste
16 blz., [1ste druk ca. 1870]

Serienummer 2

De moedige kleine Tom, of God behoed zijne kinderen
16 blz., [1ste druk ca. 1870]

Serienummer 2

Eduard's zegepraal
16 blz., [1ste druk ca. 1870]

Serienummer 2

Moffat en de afrikaansche vrouw in de wildernis
16 blz., [1ste druk ca. 1870]

Serienummer 2

Uit de duisternis tot het licht
16 blz., [1ste druk ca. 1870]

Serienummer 3

Dick's val en zijne gevolgen
16 blz., [1ste druk 1870]

Serienummer 3

Eduard Jones en Mof, de poes
16 blz., [1ste druk 1870]

Serienummer 3

Ella's rozenknopje, of het zal herleven
16 blz., [1ste druk 1870]

Serienummer 3

Jem, de voddenraper, of waarheid en eerlijkheid
16 blz., [1ste druk 1870]

Serienummer 3

Nelly Herbert, of Ziet! Ik ben met Ulieden alle dagen
16 blz., [1ste druk 1870]

Serienummer 3

Philip Reeve, of de belooning der vlijt
16 blz., [1ste druk 1870]

Serienummer 4

De Gems
16 blz., [1ste druk 1870]

Serienummer 4

De gulden regel
16 blz., [1ste druk 1870]

Serienummer 4

Milly's nieuwjaarsdag
16 blz., [1ste druk 1870]

Serienummer 4

Richard Shaw
16 blz., [1ste druk 1870]

Serienummer 4

Valsche en ware vrienden
16 blz., [1ste druk 1870]

Serienummer 4

Verloren en gevonden, of het verhaal van het verdwalen en terugvinden van drie kinderen in de wildernissen van Australie
16 blz., [1ste druk 1870]

Serienummer 5

De holle boom of vertrouw altoos op God
16 blz., [1ste druk 1870]

Serienummer 5

De wedervergelding, of zoo moet men zijne vijanden behandelen
16 blz., [1ste druk 1870]

Serienummer 5

Hendrik Harris, de kruideniersjongen
16 blz., [1ste druk 1870]

Serienummer 5

Hendriks droom en zijne gevolgen
16 blz., [1ste druk 1870]

Serienummer 5

Het voorschot van den marskramer of wie was de dief?
16 blz., [1ste druk 1870]

Serienummer 6

Alice Elij, of hoe men vergeven moet
16 blz., [1ste druk 1876]

Serienummer 6

De schaapskooi
16 blz., [1ste druk 1876]

Serienummer 6

Een engel in tijd van nood
16 blz., [1ste druk 1876]

Serienummer 6

Ella
16 blz., [1ste druk 1876]

Serienummer 6

Het boek voor jongens
16 blz., [1ste druk 1876]

Serienummer 6

Waarom niet heden?
16 blz., [1ste druk 1876]