Overzicht boekjes verschenen in de serie

Vaderlandsche Volksboekjes

Uitgaven van D. Bolle, Rotterdam

Pdf_printvriendelijke versie (compact)


Serie 1, no. 1

Het graf der Spanjaarden : of het beleg van Haarlem in 1572
[1ste druk ca. 1887]
Auteur

Serie 1, no. 2

Naarden uitgemoord in 1572
[1ste druk ca. 1887]
Auteur

Serie 1, no. 3

Het ontzet van Leiden in 1574 : of hongersnood is een scherp zwaard
[1ste druk ca. 1887]
Auteur

Serie 1, no. 4

Weg met het Spanjolennest! : of de Spanjaarden uit Utrecht in 1577
[4de druk ca. 1900]
Auteur
Annotatie: Druk 1, H. de Hoogh & Co., 1872; 3, ca. 1880;

Open digitale versie op Delpher

Serie 1, no. 5

De geuzen : of de inneming van den Briel in 1572
[1ste druk ca. 1887]
Auteur

Serie 1, no. 6

De bloedbruiloft te Parijs : of de Bartholome├╝snacht in 1572
[1ste druk ca. 1887]
Auteur

Serie 2, no. 1

De Franschen te Woerden : eene vaderlandsche herinnering uit het jaar 1813
[1ste druk ca. 1887]
Auteur E. Gerdes

Serie 2, no. 2

Een noord-Brabantsche ossenkoper in 1570 : eene schoone bladzijde uit onze vaderlandsche geschiedenis
[1ste druk ca. 1887]
Auteur E. Gerdes

Serie 2, no. 3

Vier onschuldigen vermoord : een verhaal tijdens de inquisitie hier te lande, 1566 1570
[1ste druk 1887]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Druk 2, ca. 1890;

Serie 2, no. 4

Oranje in 't land : een tafereel uit de Vaderlandsche geschiedenis van 't gedenkwaardige jaar 1813
45 blz., [2de druk 1890]
Auteur E. Gerdes
Annotatie: Druk 1, 1887;

Open digitale versie op Delpher

Serie 2, no. 5

De man van de Zilvervloot : een verhaal uit de jaren 1578 - 1629
[1ste druk ca. 1887]
Auteur E. Gerdes

Serie 2, no. 6

Noord en Zuid : of de dood van Willem Barendsz en Jacob Heemskerk
[1ste druk ca. 1887]
Auteur E. Gerdes

Serie 3, no. 1

De man van de Biezen bruggen : of Coevorden in 1672
49 blz., [1ste druk 1887]
Auteur E. Gerdes

Open digitale versie op Delpher

Serie 3, no. 2

Bij 't wachtvuur : een herinnering uit het jaar 1624
[1ste druk ca. 1887]
Auteur E. Gerdes

Serie 3, no. 3

Leve de geus : eene bladzijde uit den geuzentijd
[1ste druk ca. 1887]
Auteur E. Gerdes

Serie 3, no. 4

Een Spaansche vastenavond : een verkaal uit den tijd van Prins Maurits
[1ste druk ca. 1887]
Auteur E. Gerdes

Serie 3, no. 5

Geuzenwraak : of Amsterdam in 1574
57 blz., [1ste druk 1887]
Auteur E. Gerdes

Open digitale versie op DBNL

Serie 3, no. 6

De spion : een verhaal tijdens de komst van Alva in de Nederlanden
44 blz., [1ste druk 1887]
Auteur E. Gerdes

Open digitale versie op DBNL

Serie 4, no. 1

Een woelewater : of Amsterdam in 1747-1754
52 blz., [1ste druk 1888]
Auteur E. Gerdes

Serie 4, no. 2

De doode vlieg : het leven van Joost van den Vondel
52 blz., [1ste druk 1888]
Auteur E. Gerdes

Serie 4, no. 3

Voor 't vaderland : de heldendaden van J.C.J. van Speyk
52 blz., [1ste druk 1888]
Auteur E. Gerdes

Serie 4, no. 4

Bid en werk : tooneelen uit de geschiedenis van Jan Luyken
52 blz., [1ste druk 1888]
Auteur E. Gerdes

Serie 4, no. 5

Een horoscooptrekker : merkwaardigheden uit de nalatenschap van den befaamden dr. J.C. Ludeman
52 blz., [1ste druk 1888]
Auteur E. Gerdes

Serie 4, no. 6

Een libertijn : Het leven en de lotgevallen van Dirk Volckertz Coornhert
52 blz., [1ste druk 1888]
Auteur E. Gerdes

Serie 5, no. 1

Gerard van Dussen : een bladzijde uit de 80-jarigen oorlog
50 blz., [1ste druk ]
Auteur P. Vergers

Open het boekje

Serie 5, no. 2

De slag bij Nieuwpoort
47 blz., [1ste druk 1898]
Auteur P. Vergers
Illustrator Soranus

Serie 5, no. 3

Maarten, de apotheker uit Haarlem
50 blz., [1ste druk ]
Auteur P. Vergers

Serie 5, no. 4

Uit benauwdheden gered en Margaretha van Kalslagen, of de redster in gevaar
51 blz., [1ste druk ]
Auteur P. Vergers

Serie 5, no. 5

Uit de dagen van Gustaaf Adolf
46 blz., [1ste druk ]
Auteur P. Vergers

Serie 5, no. 6

De dood van een vaderlander en Spaansche gruwelen
42 blz., [1ste druk 1898]
Auteur P. Vergers