Overzicht boekjes verschenen in de serie

Nieuwe Bibliotheek voor Zondagschool en Huisgezin

Uitgaven van Vincent Loosjes, Haarlem

Pdf_printvriendelijke versie (compact)


Serienummer 1

Een kind der zon : een verhaal, vrij naar het Engelsch door J.v.d.E.
55 blz., [1ste druk 1899]
Auteur D. Alcock

Serienummer 2

Ruben's loopbaan : uit het Engelsch door A.v.H.
[1ste druk 1899]

Serienummer 3

Geen lafaard
[1ste druk 1899]
Auteur H.W.S.

Serienummer 4

Lichtstralen
[1ste druk 1899]
Auteur Wildeboer-Luitingh

Serienummer 5

Ongedacht terechtgebracht
[1ste druk 1899]
Auteur H.W.S.

Serienummer 6

Door zijn ezel gered
84 blz., [1ste druk 1899]
Auteur P. Visser Jz.

Serienummer 7

Hoe de kinderen den wind aanwakkerden : naar het Engelsch door J.P.W.-v.R.
[1ste druk 1899]
Auteur Edna Lyall
Annotatie: Druk 1, , 1899;

Serienummer 8

Ziet hij neder? en het zilveren klokje : twee verhalen
[1ste druk 1899]
Auteur H.W.S.

Serienummer 9

De moeilijkheden van juffrouw Bond : door A.v.H.
[1ste druk 1899]

Serienummer 10

Olmenhof : uit het Engelsch door E.V.
[1ste druk 1899]
Auteur Maud Maddick

Serienummer 11

Grootmoeders kind : naar het Engelsch
[1ste druk 1899]
Auteur H.W.S.

Serienummer 12

Gelukkig een mensch : vier bladzijden uit het levensboek van een herder
[1ste druk 1899]
Auteur Gephura

Serienummer 13

Kleinood : naar het Engelsch door
[1ste druk 1900]
Auteur H.W.S.
Met een plaat

Serienummer 14

Beproeving en zegen en In de beste leerschool : twee verhalen nar het Duitsch
[1ste druk 1900]
Auteur H.W.S.

Serienummer 15

Twee zwervers : naar het Engelsch
[1ste druk 1900]
Auteur H.W.S.
Met een plaat

Serienummer 16

Het testament van oom Joe : uit het Engelsch door C.D. v.d. W.-L.
[1ste druk 1900]

Serienummer 17

Toen Beza sliep : eene geschiedenis uit Geneve, uit het Engelsch door H.W.S.
[1ste druk 1900]
Auteur D. Alcock

Serienummer 18

Zwervelingen op aarde of het land over zee : oorspronkelijk verhaal
[1ste druk 1900]
Auteur L.E.

Serienummer 19

Hugo : een verhaal uit den kinderkruistocht, naar het Engelsch
78 blz., [1ste druk 1900]
Auteur H.W.S.

Serienummer 20

Pelgrims uit het land der duisternis : vrij naar het Engelsch
58 blz., [1ste druk 1900]
Auteur H.W.S.
Met een plaat

Serienummer 21

Hoe Nico matroos werd : naar het Engelsch
75 blz., [1ste druk 1900]
Auteur H.W.S.
Met een plaat

Serienummer 22

Niet alleen : uit het Duitsch door C. van Ophemert
49 blz., [1ste druk 1900]
Auteur A. Vollmar

Serienummer 23

Toen het anker viel : een verhaal uit het zeemansleven, naar het Noorsch door H.J. Hana
128 blz., [1ste druk 1900]
Auteur C. Aagaard

Serienummer 24

Het licht uit Bethlehem : een kerstgeschiedenis, uit het Duitsch
68 blz., [1ste druk 1900]
Auteur H.W.S.

Serienummer 25

Het vogelnest in den toren : naar het Duitsch door
[1ste druk 1901]
Auteur H.W.S.

Serienummer 26

Waar is mijn thuis? : uit het Hoogduitsch door C. van Ophemert
[1ste druk 1901]
Auteur Dora Schlatter

Serienummer 27

Trouw beloond of voor recht en vrijheid
[1ste druk 1901]
Auteur H.W.S.
Met een plaat

Serienummer 28

De gouden hemelpoort en de arme Lotje
[1ste druk 1901]
Auteur H.W.S.

Serienummer 29

Onder den lindenboom : naar het Duitsch door
[1ste druk 1901]
Auteur H.W.S.

Serienummer 30

Hoe Jaap zijn koning diende : oorspronkelijk verhaal
[1ste druk 1901]
Auteur J.M. de Hellaut

Serienummer 31

De eerste zeereis en De koe van de pastorie : twee verhalen, uit het Duitsch door H.W.S.
[1ste druk 1901]
Auteur Ottilie Wildermuth

Serienummer 32

De stiefmoeder of hoe Christine ootmoed leerde, uit het Duitsch door
[1ste druk 1901]
Auteur H.W.S.

Serienummer 33

Stormvloed en zijn gevolgen : naar het Duitsch door
[1ste druk 1901]
Auteur H.W.S.

Serienummer 34

In het visschersdorp : uit het Duitsch
[1ste druk 1901]
Auteur M. von Oertzen

Serienummer 35

De onechte kerstboomen, vertaald door Henriette Marie en Het kindergebed : uit het Duitsch door H.W.S
[1ste druk 1901]
Auteur Ottilie Wildermuth
Medeauteur Charlotte Riese

Serienummer 36

De neger : een kerstgeschiedenis voor ouderen, naar het Duitsch door
[1ste druk 1901]
Auteur H.W.S.

Serienummer 37

Andertje : oorspronkelijk verhaal
[1ste druk 1901]
Auteur J.M. de Hellaut

Serienummer 38

Stille Hanna : naar het Duitsch door H.W.S.
[1ste druk 1902]
Auteur M. von Oertzen

Serienummer 39

Malte Ethé : naar het Duitsch
[1ste druk 1902]
Auteur H.W.S.

Serienummer 40

Zijn eigendom : naar het Duitsch
[1ste druk 1902]
Auteur H.W.S.

Serienummer 41

Tibetha : naar het Duitsch
[1ste druk 1902]
Auteur H.W.S.

Serienummer 42

Kathi's lied : uit het Hoogduitsch
[1ste druk 1902]
Auteur Johanna Spyri

Serienummer 43

De macht van het open venster
[1ste druk 1902]
Auteur H.W.S.

Serienummer 44

Het huis aan den overkant : naar het Engelsch
[1ste druk 1902]
Auteur Wildeboer-Luitingh

Serienummer 45

De oude kapitein : naar het Duitsch
[1ste druk 1902]
Auteur H.W.S.

Serienummer 46

Op gevaarlijke wegen : naar het Duitsch
[1ste druk 1902]
Auteur H.W.S.

Serienummer 47 - 48

Grootmoeder : een verhaal voor oud en jong, naar het Duitsch door H.W.S.
147 blz., [1ste druk 1903]
Auteur A. Vollmar

Open digitale versie op Delpher

Serienummer 49

Gelukskinderen
[1ste druk 1903]
Auteur H.W.S.

Serienummer 50

Gouden draden : uit het Duitsch door Yme
[1ste druk 1903]

Serienummer 51

In de stilte : naar het Duitsch door
[1ste druk 1903]
Auteur H.W.S.

Serienummer 52

Paaschklanken : naar het Duitsch door
[1ste druk 1903]
Auteur H.W.S.

Serienummer 53

Een noodhulp : uit het Duitsch door E.V.
[1ste druk 1903]

Serienummer 54

Te laat : naar het Duitsch
[1ste druk 1903]

Serienummer 55

De wijsheid die rijk maakt : een verhaal voor onze dagen, naar het Duitsch door
[1ste druk 1903]
Auteur H.W.S.

Serienummer 56

Hans de Sukkel : voor jong en oud, naar het Duitsch door
[1ste druk 1903]
Auteur H.W.S.

Serienummer 57

Hij is boven : naar het Duitsch door
[1ste druk 1903]
Auteur H.W.S.

Serienummer 58

Moedertje Lina : naar het Duitsch door
[1ste druk 1903]
Auteur H.W.S.

Serienummer 59 - 60

Jongensstrijd
[1ste druk 1903]
Auteur Wildeboer-Luitingh
Annotatie: Druk 2, 1911; 3, 1927;
LET OP: Omslag van druk 3
Recensie(s):

Serienummer 61

Zonder handen : uit het Duitsch door C. van Ophemert
[1ste druk 1904]
Auteur A. Vollmar

Serienummer 62

Witter dan sneeuw : naar het Engelsch door
[1ste druk 1904]
Auteur H.W.S.

Serienummer 63

Het ware offer : naar het Fransch
[1ste druk 1904]
Auteur E. de Pressensé

Serienummer 64

Een geschiedenis van den straatweg : uit het Duitsch
[1ste druk 1904]

Serienummer 65

Onze Tabea
[1ste druk 1904]
Auteur M. von Oertzen

Serienummer 66

Waarom? : naar het Duitsch
46 blz., [1ste druk 1904]
Auteur H.W.S.

Serienummer 67

Hij komt! : uit het Duitsch door E.S.
[1ste druk 1904]

Serienummer 68

De macht van het geld : uit het Duitsch door H.W.S.
[1ste druk 1904]
Auteur Ernst Schrill

Serienummer 69

Nochthans! : door H.W.S.
[1ste druk 1904]
Auteur F. Andrea

Serienummer 70

De pastorie van Lomb : Noorsch verhaal, uit het Fransch door Ignatia
[1ste druk 1904]
Auteur de Witt

Serienummer 71

De groote smid, verhaal voor jong en oud ; naar het Duitsch door H.W.S.
100 blz., [1ste druk 1904]
Auteur M. von Oertzen

Serienummer 72

Geluk den man, die bidden kan! : naar het Duitsch
69 blz., [1ste druk 1904]
Auteur H.W.S.

Serienummer 73

In de doode fabriek en Wonderbare uitredding : twee verhalen naar het Duitsch van Ernst Schrill
57 blz., [1ste druk 1905]
Auteur H.W.S.

Serienummer 74

Een zaaier ging uit om te zaaien
52 blz., [1ste druk 1905]
Auteur Evangeline

Serienummer 75

Onze nieuwe leerjongen
120 blz., [1ste druk 1905]
Auteur H.W.S.

Serienummer 76

Een geschiedenis van liefhebben en Michiel : twee verhalen uit het Hoogduitsch van A. Vollmar
67 blz., [1ste druk 1905]
Auteur C. van Ophemert

Serienummer 77

Hoe kleine Liesbeth verhoord werd en Uitgewischt : twee verhalen
68 blz., [1ste druk 1905]
Auteur H.W.S.

Serienummer 78

Het buitenkansje (voor ouderen) : een schets uit het dorpsleven
67 blz., [1ste druk 1905]

Serienummer 79

Wat de mensch zaait zal hij ook maaien : naar het Duitsch door
51 blz., [1ste druk 1905]
Auteur H.W.S.

Serienummer 80

Onder de sneeuw : naar het Duitsch door
71 blz., [1ste druk 1905]
Auteur H.W.S.

Serienummer 81

Een godsgeschenk : naar het Duitsch
59 blz., [1ste druk 1905]
Auteur H.W.S.

Serienummer 82

Theresa, een levensgeschiedenis : uit het Hoogduitsch van A. Vollmar
56 blz., [1ste druk 1905]
Auteur C. van Ophemert

Serienummer 83

Duisternis en licht
[1ste druk 1905]
Auteur M. Gaspari

Serienummer 84

Een gelukkige vondst en een kerstgeschenk : twee verhalen
[1ste druk 1905]
Auteur H.W.S.

Serienummer 85

Op den Hoekhof : uit het Duitsch door Nepos
[1ste druk 1906]

Serienummer 86

Wicky, of Uwe ogen zullen den Koning zien in Zijne schoonheid
74 blz., [1ste druk 1906]
Auteur A. Lascelles

Serienummer 87

Onder den appelboom : uit het Duitsch door C. van Ophemert
[1ste druk 1906]
Auteur A. Vollmar

Serienummer 88

Doortje Dirksen en haar bijbel
[1ste druk 1906]
Auteur Maria L.

Serienummer 89

Draden door Gods hand geweven : naar het Duitsch door
[1ste druk 1907]
Auteur H.W.S.

Serienummer 90

Een onbezonnen zevental : uit het Engelsch door H.W.S.
[1ste druk 1906]
Auteur Amy le Feuvre

Serienummer 91

De roode blouse : oorspronkelijk verhaal voor groote meisjes
[1ste druk 1906]
Auteur B. M.

Serienummer 92

Mar-Lize en haar geluk : uit het Duitsch door
[1ste druk 1906]
Auteur Nepos

Serienummer 93

Tusschen de ijsbergen : uit het Engelsch
[1ste druk 1906]
Auteur W. de W.

Serienummer 94

Blijde maken en Naar den hemel : twee verhalen, uit het Hoogduitsch door C. van Ophemert
[1ste druk 1906]
Auteur A. Vollmar

Serienummer 95

Appelbloesemhof : naar het Engelsch door H.W.S.
58 blz., [1ste druk 1906]
Auteur H.W.S.

Serienummer 96

Het beste deel : naar het Duitsch door
68 blz., [1ste druk 1906]
Auteur N.N.

Serienummer 97

Het steenen kruis : uit het Duitsch
66 blz., [1ste druk 1907]
Auteur H.W.S.

Serienummer 98

Tante Toontje
51 blz., [1ste druk 1907]
Auteur Maria L.

Serienummer 99

Doorgestreken : uit het Duitsch
61 blz., [1ste druk 1907]
Auteur H.W.S.

Serienummer 100

De sneeuwklokjes : vrij naar het Engelsch door
55 blz., [2de druk ]
Auteur H.H.W.T.
Annotatie: Druk 1, 1895;

Serienummer 101

Hongeren en dorsten : uit het Engelsch van Agnes Giberne
93 blz., [1ste druk 1907]
Auteur C. van Ophemert

Serienummer 102

In de wereld en Grootmoeders jongen : uit het Duitsch
50 blz., [1ste druk 1907]

Serienummer 103

Alles nieuw : uit het Duitsch
108 blz., [1ste druk 1907]
Auteur H.W.S.

Serienummer 104

Daddy : uit het Engelsch door
118 blz., [2de druk 1907]
Auteur F.M.
Annotatie: Druk 1, 1897;

Serienummer 105

Dora's eigen bloem
44 blz., [1ste druk 1907]
Auteur Quirina

Serienummer 106

Bij het baanwachtershuisje : naar het Duitsch door
45 blz., [1ste druk 1907]
Auteur N.N.

Serienummer 107

Arme Lotje : naar het Duitsch door
47 blz., [1ste druk 1907]
Auteur N.N.

Serienummer 108

Hoe Anna rijk werd
48 blz., [1ste druk 1907]
Auteur Aletta Hoog

Uitgave van NBZH

De engel der liefde : naar het Engelsch bewerkt door Joanna P. Wesselink-van Rossum
248 blz., [1ste druk 1899]
Auteur L.T. Meade
Recensie(s):

Uitgave van NBZH

De engel der liefde : naar het Engelsch bewerkt door Joanna P. Wesselink-van Rossum
248 blz., [2de druk ]
Auteur L.T. Meade
Annotatie: Druk 1, 1899;
Recensie(s):

Uitgave van NBZH

De erfgenaam van St. Cyrus : naar het Engelsch door H.W.S.
292 blz., [1ste druk 1902]
Auteur Annie S. Swan

Uitgave van NBZH

De vredestichster : naar het Engelsch door H.W.S.
207 blz., [1ste druk 1906]
Auteur Amy le Feuvre

Open het boekje

Uitgave van NBZH

Galileër, Gij hebt overwonnen
204 blz., [1ste druk 1907]
Auteur Marie Burmeister

Uitgave van NBZH

Het standbeeld zonder naam : naar het Engelsch door Alma
218 blz., [1ste druk 1902]
Auteur Emma Marshall

Uitgave van NBZH

In de schaapskooi terug : naar het Engelsch door C. van Ophemert
264 blz., [1ste druk 1904]
Auteur Amy le Feuvre

Uitgave van NBZH

Schetsen uit het leven van den Heere Jezus : voor kinderen, deel I
[1ste druk 1905]
Auteur H.W.S.

Uitgave van NBZH

Schetsen uit het leven van den Heere Jezus : voor kinderen, deel II
[1ste druk 1906]
Auteur H.W.S.

Uitgave van NBZH

Twee levensschetsen : naar het Duitsch
[1ste druk 1905]
Auteur H.W.S.

Uitgave van NBZH

Uit en voor het leven : woorden van troost en bemoediging voor wie het behoeven
148 blz., [1ste druk 1901]
Auteur H.W.S.
Annotatie: Druk 2, 1902; 3, G.F. Callenbach te Nijkerk, 1912;

Uitgave van NBZH

Verbrijzeld en toch overwinnaar : uit het Engelsch door H.W.S.
515 blz., [1ste druk 1904]
Auteur D. Alcock
Annotatie: Druk 2, 1909;
Recensie(s):

Uitgave van NBZH

Was het toeval? : uit het Engelsch
128 blz., [1ste druk 1899]
Auteur C. van Ophemert

Uitgave van NBZH

Zijn kleine dochtertje : uit het Engelsch
138 blz., [1ste druk 1906]
Auteur A. le Feuvre