Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


L.P.J. de Jager Meezenbroek—van Beverwijk: Modern kantklossen. — Uitg. Bosch & Keuning, Baarn.
Mevrouw De Jager Meezenbroek is in kringen waarin men zich met handwerken, en in 't bijzonder met kantklossen bezig houdt, geen onbekende. In verband met tentoonstellingen, cursussen, herleving van de kant-industrie en allerlei handwerkboekjes, is haar naam al vele malen genoemd. Ditmaal heeft zij in de Libellen-serie als een dubbel nummer (129/130) een leergang geschreven voor beginners en gevorderden in modern kantklossen. Deze leergang gaat vergezeld van verschillende fraaie werkstukken, waarvan tevens een duidelijke beschrijving is gegeven. Zij zijn een aanmoediging om — eenmaal den techniek meester — zelf kantmotieven te ontwerpen.
De Gooi- en Eemlander, 29-05-1936

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster