Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


NIEUWE UITGAVEN. Poëzie in de Libellen-serie Uitg. Bosch & Keuning, Baarn. Wij ontvingen vier nieuwe deeltjes van de bekende Libellen-serie, alle gewijd aan de dichtkunst. Er zijn twee kleine, zeer goede bloemlezingen van oudere dichters, Bredero en Camphuijsen. Het aan Bredero gewijde boekje is samengesteld en ingeleid door dra. M.G. Schenk; het boekje over Camphuijsen is van dr. K. Heeroma. De laatste heeft zich op kundiger wijze van zijn taak gekweten; de inleiding van mej. Schenk is betrekkelijk oppervlakkig, al krijgt de lezer wel een indruk van Bredero's fel bewogen leven. De samenstelling der beide boekjes is echter goed en kan zeker geschikt worden geacht om deze beide klassieke dichters bij een grooter hedendaagsch publiek bekend te maken. Van den dichter Willem de Merode werden ook twee deeltjes in de Libellen-serie opgenomen. De Merode is zeldzaam productief en het aantal zijner dichtbundels stijgt nog elk jaar. Het is ook niet te ontkennen, dat zijn werk af en toe onder een al te groote vlotheid te lijden heeft. In het bundeltje „Eenvoudige gedichten" staan berijmingen van bijbelverhalen, die eenigszins ouderwetsch lijken en niet sterk geïnspireerd. Het boekje „Chineesche gedichten" is — het bazar-omslag ten spijt — beminnelijk en elegant, al lijkt ook in deze verzen het procédé wat te makkelijk. Voor de kenners van de vele werkelijk goede verzen, welke De Merode schreef, zijn deze twee boekjes niet onmisbaar. De Gooi- en Eemlander, 18-03-1936

Open link naar krant op Delpher
DE LIBELLEN-SERIE. Wij vermeldden onlangs al een bloemlezing uit het werk van Jacobus Revius. In de Libellenserie (Bosch & Keuning, Baarn, verschenen. De aandacht verdient ook een bloemlezing uit de gedichten van Dirk Camphuyzen, samengesteld en ingeleid door dr K. Heeroma, en tevens een nieuwe (misschien minder noodzakelijke) bloemlezing uit de poëzie van Gerbrand Adriaensz. Bredero, die dra M.G. Schenk verzorgd heeft. Het Vaderland, 21-11-1936

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster