Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


In de libellen-serie, waarin al zooveel mooie en goede boekjes zijn uitgekomen, is deze nieuwe uitgave verschenen, waarop ik hier gaarne met een enkel woord de lezers opmerkzaam maak.
Het is een goed boek voor ontwikkelde gemeenteleden, ook voor de jongeren. Ook voor degenen, die bezig zijn af te dwalen. Dr. O. zegt zeer terecht in de voorrede van deze nieuw bewerkte uitgave : "Elk godsdienstig, kerkelijk of buitenkerkelijk streven, moet verzanden in de dorheid van eigen fantasie of beleving, als het zich niet laaft aan het Woord van God. Daar alleen is het water levend en frisch".
Naar de behoeften van dezen, zoo moeilijken tijd is het werkje ingericht. In bijbelkringen, bij catechisatiën, voor meergevorderden kan het uitstekende diensten bewijzen.

P.J.M.
Stemmen des Tijds, maandschrift voor Christendom en Cultuur, jaargang 26, 1937.

Sluit venster