Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Weer vier nieuwe Libellen. Christus en Japan door Tojohiko Kagawa. Libellenserie no. 103-104. Uitgave Bosch en Keuning, Baarn. Kagawa is een der merkwaardigste menschen van onzen tijd. Hij is de sociale en geestelijke hervormer van Japan en heeft als zoodanig een beteekenis die verder reikt dan de grenzen van het eilandenrijk. Hij heeft velen aanleiding gegeven tot uitgebreide beschouwingen en ook in de Nederlandsche literatuur wordt aan dezen zendeling-socioloog meer dan gewone aandacht geschonken. In de Libellenserie is thans een boekje verschenen, waarin Kagawa zelf over Japan en de Japanners schrijft en hun verhouding tot het Christendom belicht. Een zeer interessant geschrift, dat niet zal nalaten de belangstelling voor Kagawa en zijn geweldig werk te verdiepen.
Hamdweven voor beginners, met 34 oorspronkelijke ontwerpen door Riek van der Heyden.
No. 71-72 in de Libellen-serie, uitgegeven door Bosch & Keuning te Baarn. De leergang, in dit boekje samengevat, is ontstaan uit een reeks lessen in het tijdschrift „De Jonge Vrouw". Hij wil inleiden in de beginselen van het handweven. Ieder, ook wie van weven nog niets afweet, kan van het begin af alles meedoen. De inhoud bestaat uit de volgende hoofdstukken: De eerste beginselen. Eenspoelrips, Oostersch Gobelin. Smyrnakleedje en Smyrnakussen. Blokjesrips. Rya-weefsel. Puntenweefsel. Geometrisch gobelin. Dekgang, gedeeltelijke dekgang en vlechtwerk. Half smyrna en half rya. Kaartweven. Iets over weefstoelen. Een groot aantal duidelijke ontwerpen zijn tusschen den tekst bij deze lessen geplaatst.
Kralenhandwerk, door Riek Heusinkveld. No. 79 in de Libellenserie voornoemd. Een techniek die vroeger meer in zwang was dan in de laatste jaren. Toch zijn er aardige resultaten mee te bereiken. Dertien voorwerpen worden besproken, n.l. onderlegger, eierstelletje, visitetaschje, sierspeld, postzegel-étui, sieraden-doosje, kralenketting, bladwijzer, servetring, vingerdoekring, servetbandje, taschje en bloemketting. Op heldere wijze, ook in de illustreering, wordt uiteengezet, hoe de voorwerpen vervaardigd moeten worden.
De beide Blumhardts, door ds. J.J. Buskes Jr.
Libellen-serie nr. 92. Uitg. Bosch & Keuning, Baarn. De naam Blumhardt is in den laatsten tijd vooral meer geworden dan een klank en daarmede ook de namen Möttlingen en Bad Boll. Wie over dit reveil wat meer wil weten, leze het in deze serie verschenen geschrift van den bekenden Amsterdamschen predikant ds. Buskes, dat evenals het door ds. A.W. Plug verzorgde deeltje uit deze serie, Möttlingen getiteld, zeer informeerend ie en niet zal nalaten de warme en levendige belangstelling voor Blumhardt en zijn prediking te wekken en te verdiepen.
Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant, 05-07-1935

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster