Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


NIEUWE UITGAVEN. Libellen-serie Uitg. Bosch & Keuning te Baarn.
Wij ontvingen wederom een viertal deeltjes van de aardige Libellen-serie, welke nu reeds meer dan honderd boekjes omvat. K. Hana schreef een beknopte, leerzame uiteenzetting over „Onze paddestoelen", met fraaie foto's en duidelijke schema's geïllustreerd. Over de oude Nederlandsche volksgerechten in alle deelen van ons land schreef mevrouw R. Lotgering—Hillebrand een handig receptenboekje onder den titel „Ieder z'n meug", waarbij Peter Lutz amusante illustraties maakte. Dr. A.L.W. de Gee geeft een beschouwing „Alarm! 'Luchtgevaar! Hoe kan ik mij beveiligen! Er zijn enkele schema's van beveiligingsmaatregelen opgenomen. Luit.-Gen. b.d. C.A. Prins, commandant van den luchtverdedigingskring Soesterberg—Utrecht, schreef een aanbevelende inleiding. Tenslotte noemen wij het boekje van den kunst-historicus A. van Schendel Jr. „Onze Gouden Eeuw", waarin deze bij fraaie reproducties een beknopt, duidelijk inzicht geeft van de Nederlandsche schilderkunst in de zeventiende eeuw.
De Gooi- en Eemlander,

Open link naar krant op Delpher
Ieder z'n meug...... door R. Lotgering-Hillebrand (Uitg. Bosch en Keuning, Baarn). „Ieder z'n meug" — zegt de boer, en wat hij niet kent, dat eet hij niet, Maar hij kent veel, wat in de steden dikwijls nlet eens bij name bekend is en dat eet hij wel graag, van geslacht op geslacht, dikwijls typische locale gerechten, waarvan de bereiding berust op zeer oude ervaringen én tradities. Het is van deze nationale volksgerechten dat ons dit smulboekje. nr 93 der Libellen-serie, wordt verteld en de recepten worden gegeven, zoodat onze huismoeders erdoor in de gelegenheid worden gesteld op het menu eens een oud-vaderlandsche stempel te drukken. Zelden is zeker een ideëel en een materieel doel zoo broederlijk en gelijktijdig gediend als door dit streven, dat naar wij hopen bij machte zal blijken, tal van typische schotels ook buiten de streek van oorsprong weer populariteit te verschaffen. Men vindt de gerechten hier provincie-gewijs gerangschikt, zoodat wie naar Geldersche kruudmoes verlangt, of naar een Noord-Hollandsche-duivekater of naar Limburgsche balkenbrij, gemakkelijk kan vinden wat van zijn gading is. Met aardige penteekeningen in de marge heeft Peter Lutz dit zeer te waardeeren boekje van mevr. Lotgering-Hillebrand verlevendigd. Het Vaderland, 29-08-1935

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster