Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


NIEUWE UITGAVEN Oud-Israël.
Van de hand van den heer D.J. Baarslag Dzn. is in de Libellen-serie van Bosch en Keuning te Baarn een interessant driedeelig werk verschenen over „Oud-Israël, Zwervers en Zwoegers". De drie deelen zijn: I. De Aartsvaders, II. Israël in Egypte, III. Woestijnen en wonderen. Het is een wel populair geschreven, maar serieus en op wetenschappelijke studie gegrondvest werk, waarvan de schrijver de vakliteratuur, vooral ook die van den laatsten tijd, niet alleen heeft gelezen, maar bovendien critisch verwerkt; en wel zoo, dat hij van zijn conclusie den lezer in en buiten den tekst, d.w.z. mede door voetnoten, rekenschap geeft. Hij zegt zelf, dat zijn werk geen andere pretentie heeft dan het geven van een compilatie uit Palestina's historie voor eenigszins ontwikkelde lezers, maar inderdaad doet hij — gelukkig — wel degelijk meer dan compileeren, welbewust van hoofdzaken en bijzaken, van het onderwerp en den achtergrond. Schr. hangt een rechtzinnige bijbelbeschouwing aan. Zn'n uitvoerige literatuurlijst toont aan, dat hij een breede basis genomen heeft. Het geschrift is bovendien vlot en prettig geschreven. De drie deelen beslaan elk ruim 150 bladzijden, en zijn in een goed geornamenteerden band gebonden.
Algemeen Handelsblad, 15-06-1935

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster