Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


"Zie, hier ben ik", Kerstboodschap 1934, door dr. P. Stegenga Azn.. met verzen van Willem de Mérode en teekening van Karel Hoekendijk. No. 47 in de Libellenserie. Uitgave Bosch & Keuning te Baarn. Een suggestief omslag, stemmige verzen en een boeiend getuigenis. „Het Kerstfeest nadert en wij gaan er samen over spreken wat wij er aan kunnen hebben", zoo vangt dr. Stegenga deze Kerstboodschap aan en met deze regels is ook de bedoeling van zijn betoog voldoende aangeduid. Als Kerstgeschenk zal dit boekje door den ontvanger zeker op de juiste waarde worden geschat.Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant, 12-12-1934

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster