Sluit venster


Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie(s) Klik hier

Recensietekst


Bron


Folklore. In de Libellen-serie voor de firma Bosch en Keuning te Baarn zijn een viertal deeltjes verschenen op folkloristisch gebied. Van Nederlandsche luilakken, door D. J. van der Ven. Op zijn bekende vlotte wijze beschrijft Neerlands grootste folklorist de „luilak"-gebruiken in ons land, die voornamelijk in de Zaan nog een echt volksgebruik zijn. Het boek is rijk geïllustreerd. Dank voor stank bij dominee, door D.J. van der Ven. Een typisch gebruik in den Achterhoek, met name in Hengelo, Gelderland, is, dat de boeren daar den dominé van den noodige mest voor zijn tuin voorzien. Als dank biedt de predikantsfamilie de boeren en hun vrouwen een „mestmaal" aan. Bij het uiteenzetten van deze dorpszede heeft de schrijver de gelegenheid belangwekkende opmerkingen te maken omtrent de beteekenis van den mest in de folklore. Flakkeesche Schetsen, door J. Kleeuwens. Een aantal in dialect geschreven schetsen, die een bepaalde sfeer weten te scheppen. Aolwieke, laand en lu van vrouger, mit magels deur Geert Teis Pzn. De schetsen van dezen 70-jarigen Groningschen schrijver zijn juweeltjes van milieu en karakterteefrening. Alle deeltjes van deze Libellenserie zijn keurig uitgevoerd en zijn in een voor elk toepasselijk omslag gestoken.Nieuwsblad van Friesland : Hepkema's courant, 28-11-1934

Open link naar krant op Delpher

Sluit venster